Erasmus praktika

Apie ERASMUS praktiką 


Erasmus praktika – tai „Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje atliekama profesinė praktika, kurios metu:
• pažinsi kitą kultūrą;
• tobulinsi užsienio kalbos gebėjimus;
• atskleisi profesijai naudingas asmenines savybes;
• tobulinsi darbinius įgūdžius;
• sustiprinsi pasitikėjimą savimi;
• užmegsi naujų kontaktų.

Svarbu! Erasmus praktika Tavo studijų metu bus užskaitoma kaip profesinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį ir gali būti skiriami kreditai).

Kur galima atlikti ERASMUS praktiką?

Bet kurioje įmonėje ar organizacijoje, įsteigtoje „Erasmus+“ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:

• Valstybinėje ar privačioje įmonėje (įskaitant ir socialines įmones);
• Vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešojoje įstaigoje;
• LR diplomatinėje atstovybėje;
• Aukštojo mokslo institucijoje;
• Mokslinių tyrimų institute / centre;
• Švietimo įstaigoje (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
• Ne pelno organizacijoje, asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje (NVO) ir kt.

Kur negalima atlikti ERASMUS praktikos?

• ES institucijose (įskaitant ir Europines agentūras).
• Organizacijose arba jų padaliniuose, administruojančiuose ES programas.

Į kokias užsienio šalis galima vykti ERASMUS praktikai?

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Turkija, Vengrija, Vokietija.

Kokia ERASMUS praktikos trukmė?


Praktika gali trukti nuo dviejų mėnesių iki vienerių metų.

Svarbu! Kiekvienoje studijų pakopoje „Erasmus+“ programos finansavimą gali gauti ne daugiau nei 12 mėnesių, kuriuos gali skirti studijoms, praktikai studijų metu bei praktikai po studijų baigimo(absolventų praktika); vientisųjų studijų atveju programos finansavimą gali gauti iki 24 mėnesių.

Praktikos mobilumo stipendija

ERASMUS praktikos mobilumo stipendija - tai Europos Komisijos ir Lietuvos valstybės dotacija, skirta finansuoti studento praktiką pramonės, verslo įmonėse ir organizacijose užsienyje.

Koks VU ERASMUS praktikos mobilumo stipendijos dydis 2014 - 2015 m.m.?

Šalių grupės Erasmus praktikos
mobilumo stipendijos dydžiai, EUR
I šalių grupė: Airija, Austrija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija. 700 EUR
II šalių grupė: Belgija, Čekija, Graikija, Islandija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Turkija, Vokietija. 600 EUR
III šalių grupė: Bulgarija, Estija, Latvija, Makedonija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Vengrija. 500 EUR

Stipendija skiriama dalinai padengti kelionės, draudimo, pragyvenimo ir kitas išlaidas.

Kada gali gauti ERASMUS praktikos mobilumo stipendiją?

Kai neturi akademinių įsiskolinimų, esi motyvuotas (-a) bakalauro, magistrantūros, doktorantūros, rezidentūros ar vientisųjų studijų studentas (-ė), praktikai priimančios organizacijos pasiūlyta veikla atitinka Tavo studijų programos keliamus reikalavimus.

Svarbu! Jeigu nori atlikti absolventų praktiką, patvirtinimą apie stipendijos skyrimą gali gauti tik po sėkmingo studijų baigimo, tačiau atrankoje šiai praktikai turi dalyvauti paskutiniame studijų semestre.


Kada gali atlikti ERASMUS praktiką?

Tiek mokslo metų, tiek vasaros metu, jeigu leidžia padalinys (fakultetas / centras / institutas), kuriame studijuoji.

Svarbu! Jeigu nori atlikti absolventų praktiką, tai padaryti turi per pirmus metus po studijų baigimo.

Praktikos vietos užsienyje paieškos būdai:

• Peržiūrėk Vilniaus universiteto gautus įmonių pasiūlymus;
• Peržiūrėk „Patirties partnerių" siūlomas praktikos vietas (Pastaba: VU studentai, norintys prisijunti prie portalo, turi naudotis VU prisijungimo duomenimis. Kreiptis:);
• Peržiūrėk tinklalapį, skirtą tarptautinės praktikos vietos paieškai;
• Kreipkis į tarpininkaujančias organizacijas;
• Kreipkis į organizacijas, kuriose VU studentai jau atliko Erasmus praktiką;
• Savarankiškai ieškok Tave dominančių užsienio organizacijų internetinėse svetainėse;
• Kreipkis į savo fakulteto Erasmus praktikos koordinatorių, dėstytojus ir praktikos vadovus, kurie palaiko bendradarbiavimo ryšius su užsienio organizacijomis.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis priimančią organizaciją užsienyje?


• Ar yra galimybė parengti praktikos planą, atitinkantį Tavo studijų programos keliamus reikalavimus?
• Ar yra galimybė turėti praktikos vadovą, padedantį ne tik parengti praktikos planą, bet ir koordinuoti jo įgyvendinimą priimančioje organizacijoje?
• Ar pakankamai moki užsienio kalbą, kuria bendrausi atlikdamas/-a praktikos plane numatytas užduotis?
• Ar priimanti organizacija padeda susirasti gyvenamąjį plotą praktikos laikotarpiui?
• Ar priimanti organizacija skiria papildomą finansavimą pragyvenimo (gyvenamojo ploto, vietinio transporto ir kt.) išlaidoms kompensuoti?

 

Ką daryti susiradus praktikos vietą užsienyje?

  1. Gauk iš priimančios organizacijos sutikimo raštą, patvirtinantį Tavo priėmimą tarptautinei praktikai. Priimančios organizacijos sutikimo laiško forma.
  2. Užpildyk Studento paraišką Erasmus praktikai. Studento paraiškos forma.
  3. Pateik paraišką, priimančios organizacijos sutikimo laišką bei pažymą apie studijų rezultatus savo fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui. Savo fakulteto koordinatoriaus kontaktus rasi ČIA.

Paraiškų teikimo terminai


STUDENTAMS. Paraiškos Erasmus praktikai priimamos iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos. Rekomenduojama paraišką fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui pateikti ne vėliau nei likus dviem mėnesiams iki praktikos pradžios.

ABSOLVENTAMS. Jei studijuoji 4 ar 2 metų trukmės studijų programoje, paraišką turi pateikti paskutiniame semestre iki gegužės 31 d.; jei studijuoji 3,5 ar 1,5 metų trukmės studijų programoje – paskutiniame semestre iki gruodžio 31 d.

Kas priima sprendimus dėl ERASMUS praktikos mobilumo stipendijos skyrimo?

Fakulteto / instituto / centro vadovo įsakymu sudaryta sprendimų priėmimo komisija, vadovaudamasi Tavo:
• praktikos užduočių atitikimu studijų programos keliamiems reikalavimams;
• motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
• visų semestrų rezultatų vidurkiu;

Dėmesio! Vadovaujantis ES Aukštojo mokslo programų įgyvendinimo Lietuvoje ekspertų komisijos 2011-01-10 nutarimu Nr. NV-5, atrankos metu prioritetas skiriamas nuolatinių studijų formos studentams.
Gavęs/-usi teigiamą sprendimą dėl Erasmus praktikos mobilumo stipendijos skyrimo, el. paštu būsi informuotas/-a apie pasirengimą išvykti į praktiką.
Svarbu! Sprendimas dėl stipendijos skyrimo absolventų praktikai priimamas tik po baigiamojo darbo gynimo / baigiamųjų egzaminų.

http://www.vu.lt/studijos/studiju-procesas/erasmus-praktika/erasmus-praktikos-testas