Praktika, kursiniai ir baigiamieji darbai

Kursiniai darbai


STUDENTŲ, RAŠANČIŲ KURSINIUS DARBUS, 
DĖMESIUI


1. Kursinis darbas turi būti parašytas iki 2017 m. sausio mėn. 26 d.

2. Šalia studento pavardės parašyta kursinio darbo vadovo pavardė, su kuriuo artimiausiu metu duotais kontaktais turite susisiekti. Kai kuriems studentams keitėsi katedra: neradus savęs prie pasirinktos katedros, reikėtų peržiūrėti visą sąrašą.

3. Studentai, susitikę su vadovu ir suderinę kursinio darbo temos pavadinimą, katedros administratorei rašo elektroniniu paštu ir pateikia šiuos duomenis:

  • Studento vardas, pavardė
  • Kursinio darbo temos pavadinimas (lietuvių kalba)
  • Kursinio darbo temos pavadinimas (anglų kalba)
  • Kursinio darbo vadovas (pavardė)

4. Katedrų administratorių elektroniniai adresai:

Apskaitos ir audito ir finansų katedrų
Ekonominės politikos katedra
Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra
Rinkodaros katedra
Vadybos ir verslo katedrų
Teorinės ekonomikos katedra

5. Parašytas ir apgintas darbas turi būti įkeltas į studento duomenų bazę EPAS( Elektroninio Plagijavimo Atpažinimo Sistema) patikrai, nes tik po jos dėstytojas galės įvesti įvertinimą.

6. Ekonomikos programos studentų paskirstymas į katedras

7. Vadybos ir verslo administravimo programos studentų paskirstymas į katedras

8. Kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai.

 

Studijų skyrius
Tel.: 2366 120
 

Praktika

Bendra informacija apie PROFESINĘ PRAKTIKĄ

Ekonomikos fakultete 2017 metų pavasarį

 

1. TRUKMĖ

VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (toliau - PP, 15 kreditų) – nuo 2017.02.06 iki 2017.05.05 imtinai.

2. TERMINAI

2.1 Iki 2017.01.23 – turi būti pasirašyta trišalė profesinės praktikos sutartis (studento parašas, praktikos institucijos atstovo parašas, EF prodekano parašas) ir užregistruota pas studijų koordinatorę Dalią Gataveckienę. Praktikos sutartis pasirašoma su įmone ir pristatoma studijų koordinatorei. Sutartį pasirašo EF prodekanas ir ji grąžinama studentui ir įmonei.

Šiame rašte privaloma nurodyti:

1. PP pradžios ir pabaigos datas.
2. Institucijos sutikimą paskirti PP vadovą, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę (galimi ir tikslesni vadovo kontaktai).
3. Institucijos patvirtinimą sudaryti studentui reikiamas sąlygas atlikti praktiką, užtikrinant PP programos vykdymą. 
4. Institucijos oficialus raštas adresuojamas VU EF dekanui. Būtini rekvizitai: institucijos pavadinimas ir adresas. Raštą pasirašo institucijos vadovas arba atsakingas asmuo, parašas patvirtinamas institucijos antspaudu (užsienio institucijos raštas pateikiamas anglų k.).

Studentai, atliekantys  praktiką savo darbovietėje, bei studentai, susiradę PP vietą užsienio šalyje, gali nesudaryti trišalės sutarties. Tokiu atveju jie privalo pateikti prašymą dekano vardu (nurodyti, kad šioje įmonėje dirba pagal darbo sutartį ir šios sutarties Nr.) ir institucijos rekomendaciją.

Prašymo forma

2.2 Iki 2017.05.15 – turi būti pateikta studento PP ataskaita studijų koordinatorei Daliai Gataveckienei (412 kab.).
Rekomenduotina studento parengtą PP ataskaitą pateikti savo vadovui 2-3 savaitėmis anksčiau, kad liktų laiko jos tobulinimui.

3. KOORDINAVIMAS

Ekonomikos fakulteto profesinės praktikos koordinatoriumi paskirtas doc. Norbertas Balčiūnas. 
EF kiekvienam studentui skiria dėstytoją - PP vadovą, kuris vadovavo studento kursiniam darbui. Todėl praktikos atlikimo klausimais kreipkitės tiesiogiai į savo vadovą. Studentas privalo parengti PP plano temą bei užduotis ir suderinti su savo PP vadovu. 

4. REGISTRACIJA

Trišalės profesinės praktikos sutartys (arba oficialus institucijos raštas) ir PP ataskaitos registruojamos pas studijų koordinatorę Dalią Gataveckienę (412 kab.).

5. KITA SVARBI INFOMACIJA

Trišalių sutarčių pildymo formos:

Kiekvienas studentas inicijuoja trišalės studento profesinės praktikos sutarties pasirašymą su numatoma praktikos institucija. Reikalui esant fakultetas studentus aprūpins Tarpininkavimo raštu(kreiptis į dėstytojus, atsakingus už profesinę praktiką katedrose).

Profesinės praktikos organizavimo, priežiūros, vykdymo, atsiskaitymo reikalavimai ir kitos nuostatos išdėstytos:

Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatose, 2015 ir kt.


Prodekanas,                                                                                                             EF koordinatorius,
Prof. dr. L. Gaižauskas                                                                                           Doc. dr. N. Balčiūnas