Po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijos

 

2017 M. PRIĖMIMO TVARKA IR SĄLYGOS SIEKIANTIEMS BAKALAURO LAIPSNIO (2 metų studijos)

STUDIJŲ PROGRAMOS:
- ekonomika;
- vadyba ir verslo administravimas.

Į dviejų metų nuolatines studijas priimami kolegijų absolventai, įgiję ekonomikos arba verslo ir vadybos profesinį bakalaurą.

Taip pat į dviejų metų studijas priimami kolegijų absolventai, turintys kitų programų (ne ekonomikos ar verslo ir vadybos) diplomus ir aukštesniųjų mokyklų (verslo mokyklų) absolventai, įgiję atitinkamų programų diplomus, studijų metu privalėsiantys papildomai pagal laisvojo klausytojo sutartį surinkti trūkstamų kreditų skaičių.

Baigusiems studijas bus suteiktas ekonomikos arba verslo ir vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

PRIĖMIMAS VYKSTA konkurso tvarka, pirmenybę teikiant baigusiems tas studijų programas, kurios tenkina sąlygą, numatančią 120 kreditų pripažinimą.

PRIĖMIMO SKAIČIUS: po dvi grupes į kiekvieną studijų programą.

STUDIJOS VYKSTA: vilniečiams : kas 2 - 3 ketvirtadienio-penktadienio vakarą;
iš kitų miestų : kas 2 – 3 šeštadienį.
REIKALINGI DOKUMENTAI:
- aukštojo neuniversitetinio mokslo diplomas* ir jo kopija(pas notarą tvirtinti nereikia);
- diplomo priedėlis ** ir jo kopija (pas notarą tvirtinti nereikia);
- 1 fotonuotrauka;
- prašymas dalyvauti konkurse (vietoje užpildomas blankas);

*diplomas reikalingas tik dokumentų pridavimo metu, universitete lieka tik jo kopija ;
**diplomo priedėlis reikalingas tik dokumentų pridavimo metu, universitete lieka tik
jo kopija ;

PRIĖMIMO MOKESTIS: 15 Eurų ( iš anksto mokėti nereikia, pateikus reikalingus dokumentus,
nurodomas terminas ir rekvizitai).
PRAŠYMAI PRIIMAMI:
2017 m. birželio mėn. 1 d. ir 28,29 d. ( 16-18 val. ),
birželio mėn. 3 d., liepos mėn. 1 d. ( 9-12 val.).
Vilniuje, Saulėtekio al. 9, II rūmai, 412 kamb.

 

2017 m. ĮSTOJUSIŲJŲ  Į 2 METŲ (POKOLEGINES) STUDIJAS  DĖMESIUI

 

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:

2017 m. 

liepos          3-7 d.    412 kab. tel. 2366 120,     ;

liepos      10-14 d.    412 kab. tel. 2366 128,     ;

liepos      24-28 d.    407 kab. tel. 2366 121,     ;

rugpjūčio   7-11 d.    412 kab. tel. 2366 120,     ;

rugpjūčio   21-24 d.    412 kab. tel. 2366 120,     .

STUDIJOS MOKAMOS. Metinis mokestis 1310 Eurų. Mokama kas semestrą ( 655 Euro).

PRIIMTŲJŲ SĄRAŠAI skelbiami 2017 m. liepos mėn. 5 d. (internete).

SUTARTYS PASIRAŠOMOS 2017 m. liepos mėn. 11 d.

Informacija: (8-5) 2366 120, 2366 128 ,