Turintiems aukštąjį universitetinį išsimokslinimą

 

VIENERIŲ METŲ TRUKMĖS STUDIJOS, SKIRTOS TURINTIEMS AUKŠTĄJĮ UNIVERSITETINĮ IŠSIMOKSLINIMĄ
Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems 
Turintys aukštąjį universitetinį išsimokslinimą (ne tik ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypčių), kuriems trūksta tų krypčių dabartinių studijų dalykų pagrindų ir kurie nori toliau studijuoti pagal antrosios studijų pakopos (magistro) programas. 
Pirmenybė teikiama:
• turintiems magistro laipsnį;
• kurių studijų programos yra artimos Ekonomikos fakulteto programoms.
Studijų trukmė: vieneri metai.
Studijų apimtis kreditais: 60
Priėmimo skaičius: po dvi grupes į kiekvieną studijų programą.
Kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas.
Studijos mokamos - 1310 eurų.


Ekonomika

Vadyba ir verslo administravimas