Ekonominė analizė ir planavimas

Ekonominė analizė ir planavimas (nuolatinės) – programos tikslas yra perteikti studentams šiuolaikines ekonomikos mokslo atraminių sričių - mikroekonomikos, makroekonomikos ir ekonometrijos - žinias, išsamiai supažindinti juos su ekonomikos procesų kiekybinės analizės ir matematinio modeliavimo technika ir išmokyti ją taikyti įvairių šalies ekonomikos sektorių bei ūkio subjektų veiklos analizei, jų raidos ir plėtros prognozavimui, planavimui ir valdymui.

Programos dalykų aprašai

Analitinės informacinės technologijos

Baigiamojo darbo projektas I

Baigiamojo darbo projektas II 

Daugiamačiai rinkos tyrimai

Ekonometrinė analizė

Ekonominių procesų analizės seminaras

Ekonomikos globalizavimas

Ekonomikos plėtra

ES pinigų politika

Finansų rinkos

Finansų ir valdymo apskaita

Investicinių projektų analizė

Išvestinės finansinės priemonės

Kaštų-naudos analizė

Magistro baigiamasis darbas (kryptis: ekonomika)

Makroekonominė analizė

Makroekonominių procesų prognozavimas

Matematiniai ekonominės analizės metodai

Mikroekonominė analizė

Regionų plėtros analizė

Rinktiniai mikroekonomikos skyriai

Taikomoji ekonometrija

Verslo vertinimas

Verstybinių popierių kainodara