Bankininkystė

Bankininkystė (nuolatinės) – programos tikslas yra paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus bankininkus, galinčius dirbti analitinį bei vadovaujantį darbą šalies kredito institucijose.

Programos dalykų aprašai

Baigiamojo darbo projektas I

Baigiamojo darbo projektas II 

Bankininkystės etika

Bankininkystės aktualijų seminaras

Bankų vadyba

Centrinė bankininkystė

Ekonominė ir pinigų sąjunga

Ekonominės konjunktūros tyrimai

ES konkurencijos ir šakinė politika

Finansų rinkos

Globalizacija

Investicijos

Investicinio portfelio analizė

Investicinių projektų analizė

Išvestinės finansinės priemonės

Magistro baigiamasis darbas (kryptis: ekonomika)

Makroekonominė analizė

Mikroekonominė analizė

Strateginis finansų valdymas

Verslo finansai

Verslo vertinimas

Vertybinių popierių kainodara