Inovacijų ir projektų valdymas

Pagrindinis Inovacijų ir projektų valdymas atšakos tikslas – būsimiems specialistams suteikti integralų išsilavinimą inovacijų ir projektų valdymo srityje. Inovacijų ir projektų valdymo studijomis siekiama išugdyti ir parengti būsimus kompetentingus projektų ir inovacijų valdymo specialistus ir vadovus, sprendžiančius įvairias projektų ir naujovių realizavimo organizacines ir ekonomines problemas.
Kartu programos absolventai įgyja galimybę ugdyti individualius gebėjimus panaudojant naujas idėjas ir inovatyvų mąstymą gerinant projektų valdymo praktiką.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Inovacijų ir projektų valdymo programoje studijuojantiems bakalaurams ugdomos kompetencijos dvejose esminėse srityse: 1) jie įgyja gilias bei visapusiškas šiuolaikines projektų vadybos žinias, 2) žinias, reikalingas diegiant inovacijas bei įgyvendinant pokyčius. Absolventai išmoksta rinkti ir analizuoti informaciją, reikalingą sudėtingų veiklos problemų sprendimui. Jie įgauna žinių projektų valdymo srityje, t.y. kompleksiškai vertinant ir pagrindžiant projektų reikalingumą bei laukiamą naudą, numatant išteklių poreikius, įvertinant darbo laiko sąnaudas, planuojant būsimus rezultatus, valdant projekto riziką. Jiems taip pat suteikiamos žinios inovacijų srityje, atliekant inovacijų projektavimo, sklaidos funkcijas, atrenkant ir taikant tinkamas priemones skatinančias inovacijas ir pokyčius organizacijoje.

Profesinės veiklos galimybės


Profesinės karjeros galimybės. Studijų proceso metu suformavę tinkamus gebėjimus programos absolventai įgauna plačias galimybes pasirenkant karjerą. Inovacijų ir projektų valdymo programos absolventai gali dirbti įvairiose organizacinėse struktūrose (gamybinėse, konsultacinėse įmonėse ir kitose verslo organizacijose, taip pat viešojo sektoriaus įmonėse ir institucijose ir t.t.).
Projektų ir inovacijų valdymo gebėjimai gali būti panaudoti įvairiose srityse (nekilnojamas turtas, statyba, IT, bankininkystė ir finansai, pramonė ir t.t) bei įvairiose situacijose. Šie specialistai gali ateityje užimti vadovaujančias pareigas: projektų vadovai, inovacijų (inovacinės politikos) ir kitų skyrių vadovai.