Komercija

VU Vadybos ir verslo administravimo studijų programos Komercijos atšakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komercijos specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti pirkimo ir pardavimo procesus.
Komercijos atšaka Verslo vadybos ir administravimo programoje glaudžiai siejasi su kintančiais pirkėjų poreikiais, su naujomis technologijomis, su prekybos verslo kūrimu ir valdymu.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Komercijos atšakos absolventų kompetencijos ugdomos pirkimo ir pardavimo procesų organizavimo bei valdymo srityje. Studijuojančių studentų valdymo įgūdžiai lavinami analizuojant įmonių ir verslo atvejus, lyderystės svarbą, sprendžiant verslo simuliacijų uždavinius. Komercijos atšakoje greta bendrų studijuojamų dalykų siekiama suteikti platesnių teorinių ir praktinių žinių iš prekių mokslo, prekybos įmonių vadybos, šiuolaikiškų prekybos verslo modelių, produkcijos kodavimo ir identifikavimo, kokybės vadybos sričių.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę studentai gali dirbti mažmeninės bei didmeninės prekybos įmonėse ir organizacijose, kurti savo prekybos verslo įmones ar realizuoti savo žinias ir gebėjimus gamybinių įmonių pirkimo arba pardavimo padaliniuose. Be to, šios atšakos absolventai gali valdyti nekomercinių organizacijų pirkimo padalinius ar veiklas.