Rinkodara ir globalus verslas

Atšakos Rinkodara ir globalusis verslas studijų dalykai globalaus verslo ypatumų analizę sieja su įmonių rinkodaros veiksmų nagrinėjimu. Globalizacija daro žymią įtaką tiek kiekvienos įmonės veiklai, tiek ir jos prekių ar paslaugų pirkėjų elgsenai. Todėl šios specializacijos studentai išsamiai nagrinėja rinkodaros sritį, per kurią įmonės daugiausia sąveikauja su rinkomis. Toks globalaus verslo ir rinkodaros studijų derinys kol kas nedėstomas jokioje kitoje programoje ar specializacijoje. Atšaka „Rinkodara ir globalusis verslas“ savita ir tuo, jog studijos vyksta anglų kalba. Dėl to šios specializacijos dalykus renkasi gausus būrys iš kitų šalių atvykstančių studentų. Tai sudaro galimybes specializacijos studentams nuolat bendrauti su įvairių šalių kolegomis ir jau studijų metu asmeniškai pajusti šiandieninio pasaulio globalumo niuansus. Kita vertus, šios specializacijos studentai turi itin palankias sąlygas ir patys mainų programų dėka išvykti į kitų šalių universitetus.


 

The key element of the branch Marketing and Global Business studies includes integration of the analysis of characteristics and strategies of global businesses with studying their marketing activities in global and local contexts. The emphasis on marketing activities allows understand the key interaction how business companies interact with their markets, how various groups of consumers and buyers react to the market offerings. 

The branch Marketing and Global Business is delivered in English. This allows invite visiting students (manly – from ERASMUS programme) to join the classes, thus creating a truly international context for the studies. Because of this, students acquire significant exposure to the various cultures without interrupting their studies in Vilnius University. However, students of this branch have very favourable conditions to study a semester abroad, using opportunities offered by ERASMUS programme.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Šios atšakos studentai įgyja visai studijų programai būdingus gebėjimus, o papildomai dar įsisavina gebėjimus, susijusius su tarptautinių įmonių strategijų įgyvendinimu, globalių ir lokalių rinkodaros veiksmų vykdymu bei analize.


In addition to the skills and abilities that are developed by the all study programme, students of this branch develop deep understanding of international business operations, abilities to analyze and implement global and local marketing activities, understand factors that influence consumer behaviour in various cultures.

Profesinės veiklos galimybės

Baigusieji studijas dažniausiai įsidarbina rinkodaros ar pardavimo vadybininkais vietinėse bei tarptautinėse įmonėse arba dirba tokias įmones aptarnaujančiose rinkodaros ir komunikacijos agentūrose.


Graduates typically work as marketing or sales managers in local or international companies, consulting firms as well as in marketing or advertising agencies.