Praktika, kursiniai ir baigiamieji darbai

 

Praktika

Nuolatinės studijos

Bendra informacija apie PROFESINĘ PRAKTIKĄ

Ekonomikos fakultete 2018 metų pavasarį


1. TRUKMĖ

VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (toliau - PP, 15 kreditų) – nuo 2018.02.05 iki 2018.05.03 imtinai.
Likęs laikotarpis iki 2018.05.11 d. skirtas PP ataskaitos rengimo užbaigimui, tobulinimui, praktikos gyvimo pasirengimui ir kt.

 

2. TERMINAI

2.1 Praktiką kuruojančių katedrų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2018.01.15 – turi būti pasirašyta trišalė profesinės praktikos sutartis (studento parašas, praktikos institucijos atstovo parašas, EF prodekano parašas) ir užregistruota katedroje pas administratorę.

Studentai, kurie dėl svarbių priežasčių negali pasirašyti trišalės sutarties ar studentai, susiradę PP vietą užsienio šalyje, privalo savo katedrai pateikti oficialų institucijos raštą, kurioje numatoma atlikti PP.

Šiame rašte privaloma nurodyti:
1. PP pradžios ir pabaigos datas.
2. Institucijos sutikimą paskirti PP vadovą, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę (galimi ir tikslesni vadovo kontaktai).
3. Institucijos patvirtinimą sudaryti studentui reikiamas sąlygas atlikti praktiką, užtikrinant PP programos vykdymą. 
4. Institucijos oficialus raštas adresuojamas VU EF dekanui. Būtini rekvizitai: institucijos pavadinimas ir adresas. Raštą pasirašo institucijos vadovas arba atsakingas asmuo, parašas patvirtinamas institucijos antspaudu (užsienio institucijos raštas pateikiamas anglų k.)

2.2 Praktiką kuruojančių katedrų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2018.05.15 – katedrai turi būti pateikta studento PP ataskaita. Rekomenduotina studento parengtą PP ataskaitą pateikti savo vadovui 2-3 savaitėmis anksčiau, kad liktų laiko jos tobulinimui.
2.3. Erasmus profesinės praktikos atlikimas. Detali informacija paskelbta EF tinklapyje, skiltyje "Tarptautiniai ryšiai – Erasmus praktika“. Iškilus neaiškumams, studentai turi kreiptis į tarptautinių studijų koordinatorę Aistę Simanavičienę.

3. KOORDINAVIMAS

Ekonomikos fakulteto profesinės praktikos koordinatoriumi paskirtas doc. Norbertas Balčiūnas. Dėstytojai, atsakingi už PP katedrose:

Programa Vadovaujančios katedros ir programos atšakos Dėstytojai, atsakingi už
profesinę praktiką katedrose
EKONOMIKA    Finansų katedra:
 • Finansai
 • Bankininkystė
prof. dr. Rasa Kanapickienė
Ekonominės politikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika
 • Viešojo sektoriaus ekonomika
doc. dr. Norbertas Balčiūnas
(nuolatinės studijos)
Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra:
 • Ekonominė analizė
doc. dr. Romualdas Valkauskas
Teorinės ekonomikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika

doc. dr. Danguolė Klimašauskienė
(ištęstinės studijos)

VVA      

Apskaitos ir audito katedra:

 • Buhalterinė apskaita ir auditas
asist. Vilius Savickas

Rinkodaros katedra:

 • Rinkodara ir globalus verslas
doc. dr. Ramūnas Časas

Vadybos katedra:

 • Inovacijų ir projektų valdymas
doc. dr. Dalius Serafinas
Verslo katedra: 
 • Komercija
doc. dr. Asta Fominienė
 • Verslo organizavimas
VIS  VIS Ekonominės informatikos katedra:
 • Vadybos informacinės sistemos
doc. dr. Raimundas Žilinskas

4. REGISTRACIJA

Trišalės profesinės praktikos sutartys (arba oficialus institucijos raštas) ir PP ataskaitos registruojamos vadovaujančiose katedrose. Administratorės, atsakingos už registraciją katedrose:

Programa Vadovaujančios katedros
ir programos atšakos
Administratorės, atsakingos už registraciją katedrose
EKONOMIKA   

Finansų katedra

 • Finansai
 • Bankininkystė

Brigita Nemanė, (508 kab.)
(nuolatinės studijos)

Birutė Umbrasaitė, (407 kab.)
(nuolatinės sesijinės, ištęstinės)

Ekonominės politikos katedra:

 • Tarptautinė ekonomika
 • Viešojo sektoriaus ekonomika
Ona Tamoliūnienė, (822 kab.)
(nuolatinės studijos)
Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra:
 • Ekonominė analizė 
Danutė Jonaitienė, (811kab.)
Teorinės ekonomikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika
Nijolė Mickevičienė, (511 kab.)
(ištęstinės studijos)
VVA   

Apskaitos ir audito katedra:

 • Buhalterinė apskaita ir auditas 
Birutė Kaulavičienė, (610 kab.)

Rinkodaros katedra:

 • Rinkodara ir globalus verslas 
Jolita Morkūnienė, (817 kab.)

Vadybos katedra:

 • Inovacijų ir projektų valdymas
Jolanta Berdikšlienė, (719 kab.)
Verslo katedra:
 • Komercija
 • Verslo organizavimas
Indrė Vereniūtė, (502 kab.)
VIS Ekonominės informatikos katedra:
 • Vadybos informacinės sistemos 
Eglė Murauskienė, (309 kab.)

5. KITA SVARBI INFOMACIJA

Kadangi praktikantų skaičius viršija 500, VU studijų direkcija nepajėgi dvišalių sutarčių pagrindu užtikrinti reikiamą praktikos vietų skaičių. Todėl pagrindine praktikos vietos užsitikrinimo forma lieka trišalė sutartis:

Tai reiškia, kad kiekvienas studentas privalo susirasti sau profesinės praktikos vietą ir pats inicijuoti trišalės studento profesinės praktikos sutarties pasirašymą su numatoma praktikos institucija. Tam tikslui naudotina EF internetiniame puslapyje patalpinta forma “Studento praktinio mokymo sutartis” . Reikalui esant fakultetas studentus aprūpins Tarpininkavimo raštu(kreiptis į dėstytojus, atsakingus už profesinę praktiką katedrose).

Pastarųjų metų patirtis parodė, kad didžioji dauguma studentų yra suinteresuoti patys susirasti PP vietą, kuri iš karto (arba vėliau) tampa nuolatine darbo vieta.

Kuruojanti katedra kiekvienam studentui skiria PP vadovą. Todėl praktikos atlikimo klausimais kreipkitės tiesiogiai į savo vadovą arba dėstytoją, atsakingą už praktiką katedroje.

Profesinės praktikos organizavimo, priežiūros, vykdymo, atsiskaitymo reikalavimai ir kitos nuostatos išdėstytos:
Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatose, 2015 ir kt.


Prodekanė,                                                                                                             EF koordinatorius,
Doc. dr. Roma Adomaitienė                                                                                Doc. dr. N. Balčiūnas

 

Nuolatinės sesijinės studijos

Bendra informacija apie PROFESINĘ PRAKTIKĄ

Ekonomikos fakultete 2017 metų pavasarį

 

1. TRUKMĖ

VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (toliau - PP, 15 kreditų) – nuo 2017.02.06 iki 2017.05.05 imtinai.

2. TERMINAI

2.1 Praktiką kuruojančių katedrų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2017.01.15 – turi būti pasirašyta trišalė profesinės praktikos sutartis (studento parašas, praktikos institucijos atstovo parašas, EF prodekano parašas) ir užregistruota katedroje pas administratorę.

Studentai, kurie dėl svarbių priežasčių negali pasirašyti trišalės sutarties ar studentai, susiradę PP vietą užsienio šalyje, privalo savo katedrai pateikti oficialų institucijos raštą, kurioje numatoma atlikti PP.

Šiame rašte privaloma nurodyti:
1. PP pradžios ir pabaigos datas.
2. Institucijos sutikimą paskirti PP vadovą, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę (galimi ir tikslesni vadovo kontaktai).
3. Institucijos patvirtinimą sudaryti studentui reikiamas sąlygas atlikti praktiką, užtikrinant PP programos vykdymą. 
4. Institucijos oficialus raštas adresuojamas VU EF dekanui. Būtini rekvizitai: institucijos pavadinimas ir adresas. Raštą pasirašo institucijos vadovas arba atsakingas asmuo, parašas patvirtinamas institucijos antspaudu (užsienio institucijos raštas pateikiamas anglų k.)

2.2 Praktiką kuruojančių katedrų nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2017.05.15 – katedrai turi būti pateikta studento PP ataskaita. Rekomenduotina studento parengtą PP ataskaitą pateikti savo vadovui 2-3 savaitėmis anksčiau, kad liktų laiko jos tobulinimui.
2.3. Erasmus profesinės praktikos atlikimas. Detali informacija paskelbta EF tinklapyje, skiltyje "Tarptautiniai ryšiai – Erasmus praktika“. Iškilus neaiškumams, studentai turi kreiptis į prod. prof. A. Mačerinskienę.

3. KOORDINAVIMAS

Ekonomikos fakulteto profesinės praktikos koordinatoriumi paskirtas doc. Norbertas Balčiūnas. Dėstytojai, atsakingi už PP katedrose:

Programa Vadovaujančios katedros ir programos atšakos Dėstytojai, atsakingi už 
profesinę praktiką katedrose
EKONOMIKA    Finansų katedra:
 • Finansai
 • Bankininkystė
prof. dr. Rasa Kanapickienė
Ekonominės politikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika
 • Viešojo sektoriaus ekonomika
doc. dr. Norbertas Balčiūnas
(nuolatinės studijos)
Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra:
 • Ekonominė analizė
doc. dr. Romualdas Valkauskas
Teorinės ekonomikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika

doc. dr. Danguolė Klimašauskienė
(ištęstinės studijos)

VVA      

Apskaitos ir audito katedra:

 • Buhalterinė apskaita ir auditas
asist. Vilius Savickas

Rinkodaros katedra:

 • Rinkodara ir globalus verslas
doc. dr. Ramūnas Časas

Vadybos katedra:

 • Inovacijų ir projektų valdymas
doc. dr. Dalius Serafinas
Verslo katedra: 
 • Komercija
doc. dr. Aurelija Ulbinaitė
 • Verslo rizika ir draudimas
 • Verslo organizavimas
doc. dr. Asta Fominienė
VIS  VIS Ekonominės informatikos katedra:
 • Vadybos informacinės sistemos
doc. dr. Raimundas Žilinskas

4. REGISTRACIJA

Trišalės profesinės praktikos sutartys (arba oficialus institucijos raštas) ir PP ataskaitos registruojamos vadovaujančiose katedrose. Administratorės, atsakingos už registraciją katedrose:

Programa Vadovaujančios katedros
ir programos atšakos
Administratorės, atsakingos už registraciją katedrose
EKONOMIKA   

Finansų katedra

 • Finansai
 • Bankininkystė

Brigita Nemanė, (508 kab.)
(nuolatinės studijos)

Birutė Umbrasaitė, (407 kab.)
(nuolatinės sesijinės, ištęstinės)

Ekonominės politikos katedra:

 • Tarptautinė ekonomika
 • Viešojo sektoriaus ekonomika
Ona Tamoliūnienė, (822 kab.)
(nuolatinės studijos)
Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra:
 • Ekonominė analizė 
Danutė Jonaitienė, (811kab.)
Teorinės ekonomikos katedra:
 • Tarptautinė ekonomika
Nijolė Mickevičienė, (511 kab.)
(ištęstinės studijos)
VVA   

Apskaitos ir audito katedra:

 • Buhalterinė apskaita ir auditas 
Birutė Kaulavičienė, (610 kab.)

Rinkodaros katedra:

 • Rinkodara ir globalus verslas 
Jolita Morkūnienė, (817 kab.)

Vadybos katedra:

 • Inovacijų ir projektų valdymas
Jolanta Berdikšlienė, (719 kab.)
Verslo katedra:
 • Komercija
 • Verslo organizavimas
 • Verslo rizika ir draudimas
Juta Rakauskaitė, (517 kab., I rūmai)
VIS Ekonominės informatikos katedra:
 • Vadybos informacinės sistemos 
Eglė Murauskienė, (309 kab.)

5. KITA SVARBI INFOMACIJA

Kadangi praktikantų skaičius viršija 600, VU studijų direkcija nepajėgi dvišalių sutarčių pagrindu užtikrinti reikiamą praktikos vietų skaičių. Todėl pagrindine praktikos vietos užsitikrinimo forma lieka trišalė sutartis:

Tai reiškia, kad kiekvienas studentas privalo susirasti sau profesinės praktikos vietą ir pats inicijuoti trišalės studento profesinės praktikos sutarties pasirašymą su numatoma praktikos institucija. Tam tikslui naudotina EF internetiniame puslapyje patalpinta forma “Studento praktinio mokymo sutartis” . Reikalui esant fakultetas studentus aprūpins Tarpininkavimo raštu(kreiptis į dėstytojus, atsakingus už profesinę praktiką katedrose).

Pastarųjų metų patirtis parodė, kad didžioji dauguma studentų yra suinteresuoti patys susirasti PP vietą, kuri iš karto (arba vėliau) tampa nuolatine darbo vieta.

Kuruojanti katedra kiekvienam studentui skiria PP vadovą. Todėl praktikos atlikimo klausimais kreipkitės tiesiogiai į savo vadovą arba dėstytoją, atsakingą už praktiką katedroje.

Profesinės praktikos organizavimo, priežiūros, vykdymo, atsiskaitymo reikalavimai ir kitos nuostatos išdėstytos:
Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatose, 2015 ir kt.


Prodekanas,                                                                                                             EF koordinatorius,
Prof. dr. L. Gaižauskas                                                                                           Doc. dr. N. Balčiūnas

 

Nuolatinės studijos (Po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijos)

Bendra informacija apie PROFESINĘ PRAKTIKĄ

Ekonomikos fakultete 2017 metų pavasarį

 

1. TRUKMĖ

VIII semestre bakalaurai turi atlikti 14 savaičių profesinę praktiką (toliau - PP, 15 kreditų) – nuo 2017.02.06 iki 2017.05.05 imtinai.

2. TERMINAI

2.1 Iki 2017.01.23 – turi būti pasirašyta trišalė profesinės praktikos sutartis (studento parašas, praktikos institucijos atstovo parašas, EF prodekano parašas) ir užregistruota pas studijų koordinatorę Dalią Gataveckienę. Praktikos sutartis pasirašoma su įmone ir pristatoma studijų koordinatorei. Sutartį pasirašo EF prodekanas ir ji grąžinama studentui ir įmonei.

Šiame rašte privaloma nurodyti:

1. PP pradžios ir pabaigos datas.
2. Institucijos sutikimą paskirti PP vadovą, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę (galimi ir tikslesni vadovo kontaktai).
3. Institucijos patvirtinimą sudaryti studentui reikiamas sąlygas atlikti praktiką, užtikrinant PP programos vykdymą. 
4. Institucijos oficialus raštas adresuojamas VU EF dekanui. Būtini rekvizitai: institucijos pavadinimas ir adresas. Raštą pasirašo institucijos vadovas arba atsakingas asmuo, parašas patvirtinamas institucijos antspaudu (užsienio institucijos raštas pateikiamas anglų k.).

Studentai, atliekantys  praktiką savo darbovietėje, bei studentai, susiradę PP vietą užsienio šalyje, gali nesudaryti trišalės sutarties. Tokiu atveju jie privalo pateikti prašymą dekano vardu (nurodyti, kad šioje įmonėje dirba pagal darbo sutartį ir šios sutarties Nr.) ir institucijos rekomendaciją.

Prašymo forma

2.2 Iki 2017.05.15 – turi būti pateikta studento PP ataskaita studijų koordinatorei Daliai Gataveckienei (412 kab.).
Rekomenduotina studento parengtą PP ataskaitą pateikti savo vadovui 2-3 savaitėmis anksčiau, kad liktų laiko jos tobulinimui.

3. KOORDINAVIMAS

Ekonomikos fakulteto profesinės praktikos koordinatoriumi paskirtas doc. Norbertas Balčiūnas. 
EF kiekvienam studentui skiria dėstytoją - PP vadovą, kuris vadovavo studento kursiniam darbui. Todėl praktikos atlikimo klausimais kreipkitės tiesiogiai į savo vadovą. Studentas privalo parengti PP plano temą bei užduotis ir suderinti su savo PP vadovu. 

4. REGISTRACIJA

Trišalės profesinės praktikos sutartys (arba oficialus institucijos raštas) ir PP ataskaitos registruojamos pas studijų koordinatorę Dalią Gataveckienę (412 kab.).

5. KITA SVARBI INFOMACIJA

Trišalių sutarčių pildymo formos:

Kiekvienas studentas inicijuoja trišalės studento profesinės praktikos sutarties pasirašymą su numatoma praktikos institucija. Reikalui esant fakultetas studentus aprūpins Tarpininkavimo raštu(kreiptis į dėstytojus, atsakingus už profesinę praktiką katedrose).

Profesinės praktikos organizavimo, priežiūros, vykdymo, atsiskaitymo reikalavimai ir kitos nuostatos išdėstytos:

Bakalauro studijų profesinės praktikos nuostatose, 2015 ir kt.


Prodekanas,                                                                                                             EF koordinatorius,
Prof. dr. L. Gaižauskas                                                                                           Doc. dr. N. Balčiūnas