Viešojo sektoriaus ekonomika

Viešojo sektoriaus ekonomikos atšakos tikslas – parengti plataus profilio aukštos kvalifikacijos viešojo sektoriaus ekonomikos specialistus, kurie įgis žinių apie viešojo sektoriaus ekonomiką, valstybės išteklių valdymą, gebės analizuoti, prognozuoti, konsultuoti valstybės išteklių valdymo klausimais. Studijų programa skirta paruošti valstybės tarnautojus, gebančius dirbti ministerijose, žinybose, savivaldybėse, atitinkamo profilio viešosiose įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Studentai studijuoja viešojo sektoriaus bei socialinės apsaugos ekonomiką, regioninę ekonomiką ir politiką, apskaitą ir auditą viešajame sektoriuje, tarptautinės viešosios teisės pagrindus, valstybės ekonominę politiką, gilinasi į valstybės ir savivaldybių biudžeto sudarymo ypatumus. Siekiant platesnio profilio išsilavinimo greta pagrindinių viešojo sektoriaus disciplinų studijuojami pasirenkami dalykai, tokie, kaip tarptautiniai finansai, pinigai ir kreditas, investicijų analizė ir kiti.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę Ekonomikos programą ir jos atšaką Viešojo sektoriaus ekonomika absolventai galės dirbti ministeroijose, žinybose, savivaldybėse, atitinkamo profilio viešosiose įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose taip pat tęsti studijas magistrantūroje Vilniaus universitete, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.