Tarptautinė ekonomika

Tarptautinės ekonomikos atšakos tikslas - parengti turinčius aukštą profesinę kompetenciją tarptautinės ekonomikos specialistus, galinčius savarankiškai atlikti su tarptautiniais ryšiais susijusį darbą verslo įmonėse (tarptautinėse kompanijose, bankuose), valstybinėse institucijose (ministerijose, departamentuose) ir kitose su tarptautiniais ekonominiais ryšiais susijusiose organizacijose (viešose įstaigose, asociacijose, atstovybėse).

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Studijų metu studentai įgys gebėjimus: kritiškai analizuoti tarptautinės ekonomikos ir verslo problemas įmonės, šakos, valstybės ir globaliniame lygyje bei kurti jų sprendimo modelius; kelti ir tikrinti ekonomikos plėtros hipotezes bei scenarijus; atlikti empirinius tarptautinės ekonomikos tyrimus, panaudojant įvairius duomenų rinkimo būdus ar metodus; vertinti empirinius ekonomikos tyrimų duomenis naudojant įvairius šiuolaikinius analizės metodus; įmonėse bei kitose institucijose planuoti su verslo plėtra susijusias strategijas, sudaryti ir įgyvendinti atitinkamus veiksmų planus; savarankiškai ir operatyviai priimti sprendimus verslo įmonės ar institucijos padalinio lygmenyje; dirbti komandoje ir laikytis profesinės etikos standartų.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę šią atšaką absolventai galės dirbti su tarptautiniais ryšiais susijusį darbą verslo įmonėse (tarptautinėse kompanijose, bankuose), valstybinėse institucijose (ministerijose, departamentuose) ir kitose su tarptautiniais ekonominiais ryšiais susijusiose organizacijose (viešose įstaigose, asociacijose, atstovybėse). Taip apt galės tęsti studijas magistrantūroje.