Finansai

Finansų  atšakos tikslas ir uždaviniai glaudžiai susiję su Lietuvos Respublikos ekonomikos poreikiais ir tolesnėmis perspektyvomis. 

Šiuolaikiniam verslui reikalingi specialistai su specializuotomis finansų žiniomis – ypač šiuo laikmečiu, kai globalios rinkos sparčiai keičiasi. Programa apima visas svarbias finansų sritis – valstybės, įmonių, finansų institucijų finansų valdymą.
Studentų gebėjimai suprasti valstybės finansų sritį ugdomi Biudžeto, Fiskalinės politikos, Monetarinio reguliavimo ir kt. dalykuose.
Įmonių finansų valdymui skirti tokie dalykai kaip Įmonės finansai, Finansų analizė, kuriuose siekiama išmokyti įvairiais aspektais analizuoti įmonės finansinę būklę bei jos veiklos rezultatus, gebėti savarankiškai priimti finansinius sprendimu.
Finansų institucijų finansai pradedami analizuoti gilinantis į pinigų sistemos ir kredito sistemos sandarą Pinigų ir kredito dalyke. Vėliau, išklausę Kredito ir bankų dalyką, studentai supras komercinių bankų ir centrinių bankų veiklos ypatybes. Galiausiai, Finansinių institucijų veiklos analizės dalyke siekiama įgyti gebėjimą kritiškai įvertinti finansų institucijos finansinę būklę ir efektyviai valdyti veikloje pasireiškiančias rizikas.
Tarptautinės finansų sistemos funkcionavimo principai analizuojami Tarptautinių finansų pagrindų, Tarptautinių atsiskaitymų dalykuose.
Kiekviename semestre galime pasirinkti pasirenkamuosius dalykus: arba dar labiau gilintis finansų srityje, arba pagilinti ekonomikos ir verslo žinias.

Seminarų metu sprendžiamos konkrečios finansų praktinės problemos, analizuojant realiai egzistuojančių verslo struktūrų finansinių ataskaitų bei verslo praktikos teikiamų pavyzdžių analitinę informaciją.
Trečiajame kurse rašomas Kursinis darbas skirtas finansų problemoms analizuoti ir spręsti. Paskutiniame semestre numatyta profesinė praktika, kurios metu realiose verslo situacijose siekiama pritaikyti studijų metu įgytas finansų žinias. Praktiką galime atlikti ne tik verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus įstaigose Lietuvoje, bet ir užsienyje. Studijos baigiamos rengiant bakalauro darbą, kuris yra ankstesnių finansų tyrimų ir praktikos tąsa ir plėtotė.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Finansų atšakoje ugdomi gebėjimai:

  • analizuoti, vertinti ir prognozuoti įmonės veiklos finansinius rezultatus;
  • identifikuoti įmonės finansų problemas; parengti ir įgyvendinti finansų valdymo sprendimus dėl veiklos tobulinimo ir investicijų;
  • identifikuoti ir analizuoti konkrečių viešųjų finansų sričių – biudžeto, valstybės skolos, mokesčių sistemos ir kt. - problemas; vertinti valstybės finansų politikos poveikį verslo ir viešųjų organizacijų finansams;
  • savarankiškai ir operatyviai priimti sprendimus įmonės ar organizacijos padalinio lygmenyje;
  • dirbti komandoje ir laikytis profesinės etikos standartų.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę Finansų atšaką absolventai galės:

  • dirbti finansininko, finansų analitiko bei finansų padalinio vadovo darbą šalies bei tarptautinėse kompanijose, konsultavimo įstaigose, Finansų ministerijoje, mokesčių inspekcijoje, valstybės kontrolės sistemoje ir pan.;
  • savarankiškai organizuoti verslą ir vadovauti jam;
  • tęsti studijas ekonomikos ar vadybos magistrantūroje Vilniaus universitete, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.