Bankininkystė

Bankininkystės atšakos tikslas ir uždaviniai glaudžiai susiję su Lietuvos Respublikos ekonomika, jos plėtra ir tolesnėmis perspektyvomis, darbo rinkos paklausa ir darbdavių interesais. Bankininkystė yra finansinio tarpininkavimo verslas, ypatingą dėmesį skiriantis bankinių rizikų įvertinimo ir valdymo klausimams. Šiuolaikinė bankininkystė plėtojasi valiutinės ir finansinės integracijos sąlygomis, jai būdinga nacionalinių bankų veiklos principų derinimas, tarptautinės bankų priežiūros institucijų ir normų kūrimas.

Treti ir ketvirti studijų metai skirti gilesnėms bankininkystės studijoms.
Finansų institucijų finansai analizuojami gilinantis į pinigų sistemos ir kredito sistemos sandarą Pinigų ir kredito dalyke. Pabaigę Bankininkystės dalyko studijas, studentai supras banko veiklos bendraisiais principus, bus įgiję teorinių ir praktinių bankų valdymo žinių, gebės identifikuoti bankines rizikas bei supras jų valdymo principus. Galiausiai, Finansinių institucijų veiklos analizės dalyke siekiama įgyti gebėjimą kritiškai įvertinti finansų institucijos finansinę būklę ir efektyviai valdyti veikloje pasireiškiančias rizikas.
Bankininkystės sektorius neatsiejamas nuo visos finansų sistemos, todėl taip pat gilinamasi į valstybės, įmonių finansų valdymo klausymus.
Studentų gebėjimai suprasti valstybės finansų sritį ugdomi Biudžeto, Fiskalinės politikos, Monetarinio reguliavimo ir kt. dalykuose.
Įmonių finansų valdymui skirti tokie dalykai kaip Įmonės finansai, Finansų analizė, kuriuose siekiama išmokyti įvairiais aspektais analizuoti įmonės finansinę būklę bei jos veiklos rezultatus, gebėti savarankiškai priimti finansinius sprendimu.
Tarptautinės finansų sistemos funkcionavimo principai analizuojami Tarptautinių finansų pagrindų, Tarptautinių atsiskaitymų dalykuose.
Kiekviename semestre galime pasirinkti pasirenkamuosius dalykus: arba dar labiau gilintis bankininkystės, finansų sritis, arba pagilinti ekonomikos ir verslo žinias.

Seminarų metu sprendžiamos konkrečios bankininkystės, kitų finansinių institucijų praktinės problemos, analizuojant realiai egzistuojančių verslo ir kreditinių struktūrų finansinių ataskaitų bei verslo praktikos teikiamų pavyzdžių analitinę informaciją.
Trečiajame kurse rašomas Kursinis darbas skirtas bankininkystės problemoms analizuoti ir spręsti. Paskutiniame semestre numatyta profesinė praktika, kurios metu realiose situacijose siekiama pritaikyti studijų metu įgytas bankininkystės ir finansų žinias. Praktiką galime atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Studijos baigiamos rengiant bakalauro darbą, kuris yra ankstesnių bankininkystės tyrimų ir praktikos tąsa ir plėtotė.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Bankininkystės atšakos studentai gebės:

• efektyviai valdyti finansinius produktus;
• vertinti verslo subjektų ir projektų finansavimo riziką;
• vertinti finansinių institucijų veiklos efektyvumą ir riziką;
• kritiškai analizuoti bankininkystės verslo problemas banko lygyje bei pasiūlyti jų sprendimo būdus;
• bankuose bei kitose finansų institucijose sudaryti su verslo plėtra susijusias strategijas;
• savarankiškai ir operatyviai priimti sprendimus banko padalinio lygmenyje;
• dirbti komandoje ir laikytis profesinės etikos standartų.

Profesinės veiklos galimybės

 

Bankininkystės specialistai darbo rinkoje paklausūs, darbdaviai pageidauja turėti kvalifikuotų šios srities darbuotojų, gebančių įgytas žinias pritaikyti darbe. 

Bankininkystės atšakos absolventai galės:

• dirbti bankų vadybininkais, finansų analitikais, finansų ir investicijų konsultantais, kredito rizikos vertintojais komerciniuose bankuose, lizingo, draudimo, investicijų valdymo įmonėse ir pan.;
• savarankiškai organizuoti verslą ir vadovauti jam;
• tęsti studijas ekonomikos ar vadybos magistrantūroje Vilniaus universitete, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.