Dalykų aprašai

evel1 Nuolatinės studijos|close}

I ir II kursai (1-4 semestrai)

1 semestras 2 semestras 3 semestras 4 semestras
Privalomieji dalykai Privalomieji dalykai Privalomieji dalykai Privalomieji dalykai
Aukštoji matematika
Aukštoji matematika Apskaitos
ir analizės pagrindai
Ekonometrijos pagrindai
Ekonomikos teorija I
(mikro)
Ekonomikos teorija II
(mikro)
 Ekonomikos teorija I
(makro)
 Ekonomikos teorija II
(makro)
 Užsienio kalba Informacijos ir
komunikacijos technologijos
Finansų teorija Operacijų tyrimas 
    Statistika  Vadyba 
 Pasirenkamieji dalykai
Pasirenkamieji dalykai Pasirenkamieji dalykai Pasirenkamieji dalykai
 Ekonomikos
struktūrų raida
 Duomenų
analizės įvadas
 Civilinė
ir darbo teisė
 grupė
 Gyventojai ir
ekonominė plėtra
Ekonominės
sistemos analizė
Verslo ekonomika Auditas
 Kalbos kultūra   Žmogaus
socialinė raida
Informacinės sistemos
 Bendrojo universiteto
lavinimo moduliai
 Bendrojo universiteto
lavinimo dalykai
  Mokslinių
tyrimų pagrindai

2 BUS dalykai pasirenkami

iš bendro BUS dalykų sąrašo)

 

1 BUS dalykas pasirenkamas

iš bendro BUS dalykų sąrašo)

  grupė 
       Ekonomikos
kiekybinė analizė

 

Kainodara
ir konkurencija
    Finansinė matematika

III kursas 5 semestras

Dalykas Bankininkystė Ekonominė analizė Finansai Tarptautinė
ekonomika
Viešojo
sektoriaus ekonomika
Aukštesnioji
mikroekonomika
pasirenkamasis privalomasis pasirenkamasis pasirenkamasis  
Biudžetas     privalomasis    
Darbo ekonomika pasirenkamasis   pasirenkamasis pasirenkamasis  
Ekonominės
minties istorija
privalomasis   privalomasis    
Ekonometrija   privalomasis     pasirenkamasis
Finansinė analizė pasirenkamasis pasirenkamasis   pasirenkamasis pasirenkamasis
 Lyginamoji ekonomika        pasirenkamasis  
 Optimizaciniai metodai   privalomasis       pasirenkamasis
 Pinigai ir kreditas privalomasis  privalomasis  privalomasis  privalomasis  privalomasis
Rinkodara   pasirenkamasis     pasirenkamasis
 Socialinės
apsaugos ekonomika
 pasirenkamasis pasirenkamasis   pasirenkamasis  pasirenkamasis  privalomasis
Tarptautinių finansų pagrindai   privalomasis pasirenkamasis privalomasis  privalomasis  privalomasis 
Tarptautinė bankininkystė privalomasis    pasirenkamasis    
 Tarptautinė ekonomika        privalomasis privalomasis 
 Tarptautinė logistika        pasirenkamasis  
Turto ekonomika ir vertinimas pasirenkamasis  pasirenkamasis   pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis
 Ūkio statistika    pasirenkamasis    pasirenkamasis  pasirenkamasis
Verslo analitika
ir sprendimai
 pasirenkamasis pasirenkamasis pasirenkamasis pasirenkamasis pasirekamasis
 Verslo etika  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis
 Viešojo
sektoriaus ekonomika
 privalomasis  privalomasis  privalomasis  privalomasis  privalomasis
Viešojo sektoriaus finansai pasirenkamasis   pasirenkamasis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III kursas 6 semestras

 

 Dalykas  Bankininkystė  Ekonominė
analizė
 Finansai  Tarptautinė
ekonomika
 Viešojo
sektoriaus
ekonomika
Apskaita
viešajame
sekštoriuje
        pasirenkamasis
Auditas   pasirenkamasis      
 Aukštesnioji
makroekonomika
   privalomasis      pasirenkamasis
Biudžetas         privalomasis
 Ekonominės
minties istorija
       privalomasis  privalomasis

 Europos ekonominė

integracija

 pasirenkamasis    pasirenkamasis    
Finansinė analizė     privalomasis    
 Gamtonaudos
ekonomika
 pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis
 Industrinė
organizacija
   privalomasis      
 Inovacijų valdymas  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis
 Investicijų analizė  pasirenkamasis    pasirenkamasis  pasirenkamasis  privalomasis
 Įmonių finansai privalomasis         
 Kursinis darbas privalomasis  privalomasis  privalomasis  privalomasis  privalomasis
Monetarinis reguliavimas privalomasis   privalomasis pasirenkamasis  
 Rinkodara  privalomasis    privalomasis    
 Rinkodaros valdymas    pasirenkamasis      
 Tarptautinis verslas    pasirenkamasis    privalomasis  pasirenkamasis
 Valstybės
ekonominė politika
 privalomasis    privalomasis  privalomasis  
 Viešieji finansai    privalomasis      
 Viešojo
sektoriaus auditas
         pasirenkamasis

 

IV kursas 7 semestras

Dalykas Bankininkystė Ekonominė
analizė
Finansai Tarptautinė
ekonomika
Viešojo
sektoriaus
ekonomika
Biudžetas privalomasis        
Ekonominės
minties istorija
  privalomasis      
Europos
ekonominė
integracija
  pasirenkamasis   privalomasis privalomasis
Finansinių
institucijų veiklos
analizė
privalomasis   privalomasis    
Finansų elgsena pasirenkamasis   pasirenkamasis    
Finansų istorija     pasirenkamasis    
Fiskalinė politika privalomasis   privalomasis    
Įmonių finansai   pasirenkamasis privalomasis pasirenkamasis pasirenkamasis
Investicijos privalomasis   privalomasis    
Kokybės valdymas pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis
 Kompiuterinis
sprendimų
modeliavimas
   pasirenkamasis      
Lietuvos pinigų ir bankų istorija  pasirenkamasis        
 Lyginamoji ekonomika    pasirenkamasis      pasirenkamasis
 Makroekonominiai
modeliai
   privalomasis    pasirenkamasis  pasirenkamasis
 Monetarinis
reguliavimas
   pasirenkamasis      pasirenkamasis
 Regioninė
ekonomika
ir politika
 pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  pasirenkamasis  privalomasis
 Rinkodara        privalomasis  
Socialinės ekonominės
raidos vadyba
        privalomasis
Statistinės informacijos šaltiniai    privalomasis      
Struktūrinė politika    pasirenkamasis    pasirenkamasis  pasirenkamasis
Tarptautinė bankininkystė   pasirenkamasis   privalomasis pasirenkamasis
 Tarptautinė
ekonomika
privalomasis   privalomasis  privalomasis    
Tarptautinė politika        privalomasis  
Tarptautinė rikodara   pasirenkamasis   pasirenkamasis  
Tarptautiniai
atsiskaitymai
      privalomasis  
Valstybės
ekonominė politika
   pasirenkamasis      pasirenkamsis
Vietos savivaldos
vadyba ir ekonomika
        privalomasis

 

IV kursas 8 semestras

Dalykas Bankininkystė Ekonominė
analizė
Finansai Tarptautinė
ekonomika
Viešojo
sektoriaus
ekonomika
Profesinė praktika privalomasis privalomasis privalomasis privalomasis privalomasis
Bakalauro
baigiamasis darbas
privalomasis privalomasis privalomasis privalomasis privalomasis

 

Nuolatinės (S) studijos

Šiuo metu kitų atšakų mokymo programos nevykdomos. Visus dalykų aprašus galite rasti prie Nuolatinių studijų dalykų aprašų.