Vadybos informacinių sistemų programa

Studijų planai

Vadybos informacinių sistemų (VIS) bakalauro studijos skirtos ugdyti specialistus dinamiškoje ir naujovėmis turtingoje informacinių sistemų srityje. Šios programos absolventai išeina iš Universiteto būdami informacinių sistemų analitikais ir įgiję globaliai pritaikomas informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir plėtros kompetencijas. Be informatikos specialistams reikalingos kvalifikacijos, programos absolventai įgyja plačias vadybos srities žinias studijuodami organizacijų vadybos, apskaitos, rinkodaros, verslo procesų organizavimo ir kitas šiuolaikinių organizacijų veiklai skirtas disciplinas; galima sakyti, kad programos tikslas yra suteikti studijuojantiems dviejų sričių – ekonominės informatikos ir verslo vadybos kompetencijas. Informacinių sistemų sritis itin turtinga technologinėmis ir taikomosiomis naujovėmis, todėl programos turinys nuolat atnaujinamas. Besimokantieji programoje siekia formuoti platų akiratį, nes informacinių sistemų sritis yra globalių universalių kompetencijų sritis, todėl programos studentai paprastai pasinaudoja galimybėmis mainų programų pagalba dalį studijų įgyvendinti kitų šalių universitetuose. Baigusieji programą įsidarbina verslo organizacijose, valstybės ir ūkio valdymo institucijose, tačiau neretai įsteigia ir savo verslą, kuriam šioje kvalifikacijai ir kūrybiškumui imlioje srityje susidaro nemažai progų.

       4 metų studijos