Vadybos ir verslo administravimo programa

Studijų planai

Vadybos ir verslo administravimo (VVA) bakalauro studijos skirtos praktinių ekonominių problemų, kylančių įvairiuose ekonominės veiklos lygiuose (kompanijose, įvairaus profilio verslo įmonėse, valstybinėse institucijose) nagrinėjimui ir sprendimui. Vadybos ir verslo administravimo pirmosios pakopos studijos suteikia pakankamą teorinį ir praktinį žinių taikymo pagrindą apskaitininkui, auditoriui, komersantui, draudimo ir paslaugų vadybininkui jų būsimoje praktinėje veikloje, taip pat tęsiant antrosios pakopos – magistrantūros studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. VVA studijų programomis siekiama rengti aukštos kvalifikacijos specialistus apskaitai, įvairių firmų komercinei veiklai, draudimo agentūrų, įmonių personalui tvarkyti ir vadovauti. Visų vadybos ir verslo administravimo pirmosios pakopos absolventų darbas sietinas su finansinių, materialinių ir žmogaus išteklių racionaliu valdymu bei naudojimu, atitinkamų sprendimų priėmimu įvairiuose ūkinės veiklos lygiuose.

Vadybos ir verslo administravimo programos kryptys:

  • Rinkodara ir globalus verslas,
  • Verslo organizavimas,
  • Buhalterinė apskaita ir auditas,
  • Komercija,
  • Verslo rizika ir draudimas,
  • Inovacijų ir projektų valdymas