Magistrantūros studijų programų komitetai

Apskaitos ir audito programa 
Pirmininkas prof. dr. Rasa Subačienė (Apskaitos ir audito katedros vedėja)
Nariai prof. habil. dr. Vaclovas Lakis (Apskaitos ir audito katedra)
prof. dr. Lionius Gaižauskas (Apskaitos ir audito katedra)
Socialiniai partneriai Živilė Simonaitytė (Valstybės kontrolės vyr. auditorė) 
Jonas Akelis (UAB Ernst and Young vadovas)
Studentų atstovas  Sandra Štarolytė
Bankininkystės programa
Pirmininkas prof. dr. Arvydas Paškevičius (Finansų katedros vedėjas)
Nariai prof. dr. Rasa Kanapickienė (Finansų katedra)
doc. dr. Egidijus Bikas
lekt. dr. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė
Socialinis partneris Stasys Kropas (Lietuvos bankų asociacijos vadovas)
Studentų atstovas  Joana Narkūnaitė
Ekonominės analizės ir planavimo programa (lietuvių ir anglų kalbomis)
Pirmininkas prof. dr. Linas Čekanavičius (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros vedėjas)
Nariai prof. dr. Teodoras Medaiskis (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra)
doc. dr. Algirdas Bartkus (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra)
prof. dr. Gindrutė Kasnauskienė (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedra)
Socialinis partneris  dr. Raimondas Kuodis (Lietuvos Banko valdybos narys)
Studentų atstovas Normantė Šikšniūtė
Ekonominės politikos programa
Pirmininkas prof. dr. Birutė Galinienė (Ekonominės politikos katedra)
Nariai prof. dr. Algirdas Miškinis (Ekonominės politikos katedros vedėjas)
doc. dr. Agnė Laužadytė (Ekonominės politikos katedra)
Socialinis partneris doc. dr. Algirdas Astrauskas (LR Seimo patarėjas)
Studentų atstovas  Arūnas Ketleris
Europos ekonominių studijų programa 
Pirmininkas prof. dr. Algirdas Miškinis (Ekonominės politikos katedros vedėjas)
Nariai prof. dr. Birutė Galinienė (Ekonominės politikos katedra)
doc. dr. Norbertas Balčiūnas (Ekonominės politikos katedra)
Socialinis partneris Eivilė Čipkutė (Pasaulio bankas)
Studentų atstovas  Neringa Boreikaitė
Finansų programa (lietuvių ir anglų kalbomis)
Pirmininkas prof. dr. Arvydas Paškevičius (Finansų katedros vedėjas)
Nariai: prof. dr. Rasa Kanapickienė (Finansų katedra)
doc. dr. Egidijus Bikas
lekt. dr. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė
Socialinis partneris Sigitas Mitkus (LR Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorius)
Studentų atstovas Joana Narkūnaitė
Kokybės vadybos programa
Pirmininkas prof. dr. Dalius Serafinas (Vadybos katedra)
Nariai prof. habil. dr. Juozas Ruževičius (Vadybos katedra)
doc. dr. Roma Adomaitienė (Vadybos katedra)
Socialinis partneris  Asta Rakštelienė (Europos socialinio fondo agentūros Kokybės skyriaus vedėja)
Studentų atstovas  Beata Valentinovič (I kurso Kokybės vadybos programos nuolatinių studijų studentė)
Rinkodaros ir integruotos komunikacijos programa (lietuvių ir anglų kalbomis)
Pirmininkas prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Rinkodaros katedros vedėjas)
Nariai doc. dr. Renata Matkevičienė (KF prodekanė)
doc. dr. Ramūnas Časas (Rinkodaros katedra)
prof. dr. Vytautas Dikčius (Rinkodaros katedra)
doc. dr. Indrė Pikturnienė (Rinkodaros katedra)
Socialinis partneris  Rūta Gaudiešienė (UAB „Socialinės informacijos centras" marketingo vadovė)
dr. Eleonora Šeimienė (UAB "TNS LT", vyr. projektų vadovė)
Studentų atstovas  Aira Janonytė (lietuvių k. ir anglų k.)
Verslo vystymo programa 
Pirmininkas prof. dr. Danuta Diskienė (Vadybos katedros vedėja)
Nariai prof. dr. Rasa Subačienė (Apskaitos ir audito katedros vedėja)
prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Rinkodaros katedros vedėjas)
doc. dr. Asta Stankevičienė (Vadybos katedra)
prof. dr. Aida Mačerinskienė (Verslo katedra)
Socialinis partneris  Vytautas Oleškevičius (UAB „BiokLaboratorija“ Verslo vystymo vadovas)
Studentų atstovas Valdas Brazauskas
Strateginio informacinių sistemų valdymo programa 
Pirmininkas prof. dr. Rimvydas Skyrius (Ekonominės informatikos katedros vedėjas)
Nariai doc. dr. Raimundas Žilinskas (Ekonominės informatikos katedra)
lekt. dr. Arūnas Butkevičius (Ekonominės informatikos katedra)
Socialinis partneris  Aidas Mackevičius (UAB "New Vision Baltija", personalo vadovas)
Studentų atstovas Živilė Mockienė
Tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos programa (anglų k.)
Pirmininkas prof. dr. Algirdas Miškinis (Ekonominės politikos katedros vedėjas)
Nariai prof. dr. Rolandas Vincas Giedraitis (Teorinės ekonomikos katedra)
doc. dr. Virginijus Tamaševičius (Vadybos katedra)
prof. dr. Danuta Diskienė (Vadybos katedros vedėja)
Socialinis partneris Rūta Skyrienė (asociacijos „Investors Forum" vykdomoji direktorė)
Studentų atstovas Domantas Patinskas
Verslo ekonomikos programa
Pirmininkas prof. dr. Danuta Diskienė (Vadybos katedra)
Nariai prof. dr. Birutė Galinienė (Ekonominės politikos katedra)
prof. dr. Larisa Belinskaja (Verslo katedra)
prof. dr. Algirdas Miškinis (Ekonominės politikos katedros vedėjas)
prof. dr. Arvydas Paškevičius (Finansų katedros vedėjas)
Socialinis partneris doc. dr. Audrius Misevičius (ministro pirmininko patarėjas)
Studentų atstovas Irina Danilčenko
Žmogiškųjų išteklių valdymo programa
Pirmininkė prof. dr. Danuta Diskienė (Vadybos katedros vedėja)
Nariai prof. dr. Greta Drūteikienė (Vadybos katedra)
doc. dr. Rima Česynienė (Vadybos katedra)
doc. dr. Asta Stankevičienė (Vadybos katedra)
doc. dr. Virginijus Tamaševičius (Vadybos katedra)
Socialinis partneris Virginija Pukelienė (UAB "Verslo Konsultavimo Grupė" HR partnerė)
Studentų atstovas Monika Paškauskaitė
Verslo procesų valdymo programa
Pirmininkas doc. dr. Asta Fominienė (Verslo katedros vedėja)
Nariai doc. dr. Gražina Jatuliavičienė (Verslo katedra)
prof. dr. Marija Kučinskienė (Verslo katedra)
prof. dr. Aida Mačerinskienė (Verslo katedra)
doc. dr. Jolanta Žemgulienė (Verslo katedra)
Socialiniai partneriai dr. Ramūnas Bičiulaitis (Danske banko generalinio direktoriaus pavaduotojas,
finansų direktorius)
Gediminas Mikaliūnas (BARCLAYS technologijų vartotojui centro direktorius)
Studentų atstovas Raminta Gudynaitė
Rinkodaros analitikos programa (anglų k.)
Pirmininkas prof. dr. Vytautas Dikčius (Rinkodaros katedra)
Nariai prof. habil..dr. Alfredas Račkauskas (MIF Ekonometrinės analizės katedra)
prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Rinkodaros katedra)
doc. dr. Ramūnas Časas (Rinkodaros katedra)
doc.dr. Mindaugas Degutis (Rinkodaros katedra)
Socialinis partneris dr. Robertas Ivanauskas (Euromonitor International. Konsultavimo vadovas)
Studentų atstovas Neringa Matuliauskaitė