PRIĖMIMO - ATESTACIJOS komisija
Pirmininkas prof. habil. dr. Jonas Mackevičius
Nariai prof. habil. dr. Albinas Marčinskas
prof. dr. Birutė Galinienė
prof. dr. Rimvydas Skyrius
prof. dr. Jonas Martinavičius
prof. dr. V. Navickas (Lietuvos edukologijos universitetas)
prof. dr. E. Chlivickas (Finansų ministerijos mokymo centras, direktorius)
prof. dr. B.Gruževskis (Darbo ir socialinių tyrimų institutas, direktorius)
stud. Ernesta Daugėnaitė (Studentų atstovė)
AKADEMINĖS ETIKOS komisija
Pirmininkas doc. dr. Aušrytė Rastenienė
Nariai prof. habil. dr. Vaclovas Lakis
prof. dr. Vytautas Dikčius
prof. dr. Marija Kučinskienė
stud. Paulius Baliutavičius
stud. Dominyka Cibulskytė
GINČŲ komisija
Pirmininkas prof. habil. dr. Vaclovas Lakis
Nariai prof. dr. Marija Kučinskienė
prof. dr. Danuta Diskienė
stud. Jolita Chvatkaitė
stud. Rosita Narkutė
stud. Dominyka Cibulskytė
MOKSLO komitetas
Pirmininkas prof. dr. Birutė Galinienė
Sekretorė doc. dr. Aušrytė Rastenienė
Nariai prof. dr. Romas Lazutka
prof. habil. dr. Jonas Mackevičius
prof. dr. Arvydas Paškevičius
prof. dr. Sigitas Urbonavičius
dokt. Darius Ruželė
stud. Klaudijus Melys
STRATEGIJOS komitetas
Pirmininkas prof. habil. dr. Albinas Marčinskas
Nariai prof. dr. Birutė Galinienė
prof. dr. Romas Lazutka
prof. dr. Aida Mačerinskienė
prof. habil. dr. Jonas Mackevičius
prof. dr. Rimvydas Skyrius
prof. dr. Jonas Martinavičius
stud. Klaudijus Melys
STUDIJŲ komitetas
Pirmininkas prof. dr. Rimvydas Skyrius
Nariai prof. dr. Linas Čekanavičius
prof. habil. dr. Vaclovas Lakis
prof. dr. Danuta Diskienė
doc. dr. Asta Fominienė
prof. dr. Aida Mačerinskienė
prof. dr. Algirdas Miškinis
prof. dr. Lionius Gaižauskas
stud. Dominyka Cibulskytė