Bakalauro studijų programų komitetai

Vadybos ir verslo administravimo programos komitetas
Pirmininkas prof. dr. Lionius Gaižauskas prodekanas (Apskaitos ir audito katedra)
Nariai prof. dr. Danuta Diskienė (Vadybos katedra)
doc. dr. Asta Fominienė (Verslo katedros vedėja)
prof. habil. dr. Vaclovas Lakis (Apskaitos ir audito katedra)
prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Rinkodaros katedros vedėjas)
Socialinis partneris doc. dr. Tadas Gudaitis (srities vadovas, Baltijos bankininkystės padalinys, Swedbank, AB)
Studentų atstovas Radvilė Dzemydaitė
Ekonomikos programos komitetas
Pirmininkas prof. dr. Birutė Galinienė (Ekonominės politikos katedra)
Nariai prof. dr. Linas Čekanavičius (Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros vedėjas)
prof. dr. Arvydas Paškevičius (Finansų katedros vedėjas)
prof. dr. Algirdas Miškinis (Ekonominės politikos katedros vedėjas)
doc. dr. Aušrytė Rastenienė (Teorinės ekonomikos katedra)
Socialinis partneris  Eivilė Čipkutė (Pasaulio bankas)
Studentų atstovas  Paulius Žostautas
Vadybos informacinių sistemų programos komitetas
Pirmininkas prof. dr. Rimvydas Skyrius (Ekonominės informatikos katedros vedėjas)
Nariai doc. dr. Gintarė Giriūnienė (Ekonominės informatikos katedra)
prof. dr. Lionius Gaižauskas (Apskaitos ir audito katedra)
Socialinis partneris  Gediminas Rumšas (UAB „ECHO konsultacijos", direktorius)
Studentų atstovas Dovilė Baltutytė