Taryba2016

Taryba yra aukščiausioji fakulteto savivaldos institucija. Taryba atsako už sprendimų, susijusių su fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimu bei koordinavimu, fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymu, lėšų, patalpų ir kito turto panaudojimu, įsigijimu ir modernizavimu, priėmimą laiku bei šių sprendimų suderinimą su kitais interesų turinčiais fakultetais bei Universiteto politika.

VU Ekonomikos fakulteto tarybos sudėtis:

Prof. dr. Jonas Martinavičius - fakulteto dekanas, Tarybos pirmininkas.

Doc. dr. Vytautas Bujauskas
Prof. dr. Linas Čekanavičius
Prof. dr. Danuta Diskienė
Doc. dr. Asta Fominienė
Prof. dr. Lionius Gaižauskas
Prof. dr. Birutė Galinienė
Prof. dr. Romas Lazutka
Prof. dr. Aida Mačerinskienė
Prof. habil. dr. Albinas Marčinskas

Prof. dr. Teodoras Medaiskis
Prof. dr. Algirdas Miškinis
Prof. dr. Arvydas Paškevičius
Doc. dr. Aušrytė Rastenienė
Prof. dr. Rimvydas Skyrius
Prof. dr. Rasa Subačienė
Prof. dr. Sigitas Urbonavičius
Dokt. Darius Ruželė

Stud. Dominyka Cibulskytė
Stud. Klaudijus Melys
Stud. Rūta Petkevičiūtė