Dėstytojų konsultavimo laikas

Dėstytojas Konsultacijos laikas
Kontaktiniai duomenys

doc. Adomaitienė Roma 

ketvirtadieniais
14 - 15 val., 704 kab.

tel. 2 366154
asist. dr. Binkauskas Gintaras  -------------- kreiptis el. paštu
doc. Česynienė Rima  trečiadieniais
16 - 17 val. 706 kav.
   
tel. 2 686967
prof. Diskienė Danuta  trečiadieniais
13.30 - 14 val. 705 kab.
   
 tel. 2 366135
prof. Drūteikienė Greta  ---------------  kreiptis el. paštu
asist. dr. Grakauskas Žygimantas    
tel. 8 619 61961
doc. Korsakienė Renata penktadieniais
17 - 17.30 val. 706 kab.
 706 kab.,
lektr. Klimas Darius  ---------------   
tel. 8 685 27548
doc. Liepuonius Arvydas ketvirtadieniais
12 - 13 val.,910 kab.
 

doc. Lukoševičius Rimantas

trečiadieniais 
13.30 - 14 val. 703 kab.
asist. Ruželė Darius  trečiadieniais
15 - 16 val., 704 kab.
 
  tel. 2 366154
prof. Ruževičius Juozas antradieniais
9 - 10 val, 715 kab.

tel. 2 366155
prof. Serafinas Dalius pirmadieniais
9 - 10 val., 704 kab.
 
tel. 8 687 76262
doc. Stankevičienė Asta   pirmadieniais
16.30 - 17.30 val. 706 kab.
  
tel. 2 686967
doc. Tamaševičius Virginijus
 ketvirtadieniais
16 - 17 val., 703 kab.