Dėstytojų konsultavimo laikas

2017/18 m.m.rudens semestro  konsultacijų tvarkaraštis (kursinių, baigiamųjų darbų rašymo  ir kt. klausimais)

Dėstytojas  Konsultacijų diena, valanda, vieta
Doc. dr. T. Baležentis  tomas@laei,lt (susitarus el.paštu)
Doc. dr. A. Bartkus   ketvirtadieniais 16 val. 909 k.
Prof. dr.  L. Čekanavičius   Trečiadieniais 17 val. 814 k.
Lekt. dr. Š.Eirošius   (susitarus el. paštu)
Doc. dr. V. Karpuškienė   Trečiadieniais 16 val. 813 k.
Prof. dr. G. Kasnauskienė   Trečiadieniais 13.30 val. 809 k.
Doc. dr. V. Kėdaitis  Antradieniais 15.30 val. 906 k.
Lekt. dr. D. Kulikauskas   ; Trečiadieniais 11.30  val.(susitarus el.paštu) 813 k.
Prof. dr. J. Martinavičius    Trečiadieniais 15 val. 411 k.
Prof. dr. T. Medaiskis    Ketvirtadieniais 11.30 val. 813 k.
Lekt. dokt. V. Petrylė  (susitarus el. paštu)
Doc. dr. R. Valkauskas 

 Ketvirtadieniais 13 val. 809 k. ir  

Lekt. dokt. K. Zitikytė   (susitarus el. paštu)