Dėstytojų konsultavimo laikas

Finansų katedros dėstytojų konsultavimo laikas

2016 - 2017 m. m.  Pavasario semestras

Dėstytojas Data             

Prof. Arvydas Paškevičius Katedros vedėjas

Susitarti telefonu: 8-687-38766
Doc. dr. Egidijus Bikas Susitarti - tel. 868544280
Lekt. Nerijus Činčikas Pirmadienį 9:30 - 10.00 val. 506 aud.
Prof. dr. Rasa Kanapickienė Trečiadienį 11:30 - 12:00 val. 508 kab.
Lekt. Bronius Povilaitis Trečiadienį 9.30 val.  508 kab.
Doc. dr. Deimantė Teresienė Susitarti – tel. 861005474
Doc. dr. Jonas Niaura Susitarti – tel. 862071727
Lekt. Dalia Markūnienė Susitarti – tel. 862079641
Lekt. dr. Darius Kuzmickas Susitarti – tel. 868632666
Lekt. Gintautas Bagotyrius Susitarti – tel. 868230322
Lekt. dr. Antanas Laurinavičius Susitarti – tel. 869873339
Lekt. dr. Algimantas Laurinavičius Susitarti – tel. 869873399
Lekt.dr. Julija Staroselskaja Susitarti - tel. 868686770
Lekt. dr. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė Susitarti –tel. 860200003
Lekt. dr.  Ieva Astrauskaitė Susitarti –tel.867607665
Lekt.dr. Darius Saikevičius Susitarti - el.paštas d.saikevicius@gmail.com