Konferencijos

Gerbiamieji kolegos,

Kviečiame dalyvauti Tarptautinėje Mokslinėje Konferencijoje  

„Apskaita, auditas, analizė: mokslo, studijų ir verslo sintezė“

skirtoje Apskaitos ir audito katedros 70-mečiui

Konferencija vyks 2015 spalio 15-16 dienomis, Vilniaus universitete,

Ekonomikos fakultete.

Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

Apskaitos ir audito katedra.

Daugiau informacijos: www.3akonferencija.ef.vu.lt

 

Dear colleagues,

We invite you to participate in International Scientific Conference

„Accounting, Audit, Analysis: Science, Studies and Business Synthesis“

to mark 70th anniversary of Accounting and Audit Department

The Conference will be held on October 15-16, 2015 at Vilnius University, Faculty of Economics.

The Conference is organized by the Department of Accounting and Audit of Vilnius University, Faculty of Economics.

More information: www.3akonferencija.ef.vu.lt