Ekonomistų karinis išbandymas

karo akademija 14 4Ekonomikos fakulteto studentų būrys praėjusią savaitę labai rimtai išbandė savo jėgas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Antrus metus iš eilės su akademija yra vykdomi studentų mainai: kuomet mūsiškiai savaitei patenka į tvirtus gniaužtus, o karininkų būrys lanko paskaitas Ekonomikos fakultete. Šiemet karininkai į savo būrį pakvietė 12 ekonomistų.

 

 

 

 

Kviečiame studentus, dalyvavusius mainuose su LKA, pasidalyti įspūdžiais bei nuotraukomis

Savo įspūdžiais dalijasi Viktorija Gudžiauskaitė:

"Trumpai tariant savaitė buvo pilna netikėtumų ir iššūkių. Pirmiausia, nustebino tai, kad teks visą savaitę gyventi LKA! Taigi kiekvieną rytą keldavomės 6 valandą, po privalomos mankštos ir pusryčių, išsirikiuodavome kartu su kitais būriais, giedodavom himną ir žygiuodavom garbės ratą, kuris, žinoma, turėjo būti itin sinchroniškas, atiduodavom pagarbą vadams ir pan. Paskui prasidėdavo įvairūs užsiėmimai, paskaitos. Teko vaikščioti per stiklus, vinis (psichofizinis lavinimas skausmo baimei nugalėti), įveikti kariūnų sugalvotus kliūčių ruožus, dalyvavome bokso treniruotėje, mokėmės mazgų rišimo, perkėlų darymo virvėmis ir pan. Labai smagu buvo šaudyti iš lazerinių ir plastikinių ginklų. Išlaikėm tikro ginklo, automato AK4 MT (sveriančio net 4,9 kg), valdymo testą: mokam išrinkti/surinkti, užtaisyti, pataisyti sugedus.

Apžiūrėjome visų kariuomenėje naudojamų ginklų parodą, vietinį muziejų. Turėjome labai daug įdomių paskaitų apie LKA misiją iš esmės, Rusijos galią ir pretenzijas, sielovados pagrindus, šių laikų karininko iššūkius, personalo vadybą, išgyvenimo taktiką. Kariūnai labai draugiškai ir svetingai mus priėmė, papasakojo apie savo išgyvenimus LKA ir pratybose.

Tiesa... po gausių dienos įspūdžių būdavo itin "smagu" kiekvieną vakarą dar tvarkytis...  

Apibendrinant, kariška disciplina ekonomikos studentams tikrai į naudą. Aš pradėjau suvokti žmonių bendrystės laiko svarbą, nes dažnas net nesupranta, kaip produktyviai jį galima panaudoti, ypač, jei veikiama komandiškai. Dalyvavimą mainuose prisiminsiu tikrai ilgai, o užsimezgusius naujus ryšius tarp LKA, VU ir VGTU studentų bendrom pajėgom stengsimės palaikyti ir toliau."

 

Savo įspūdžiais dalijasi Marius Mirončikas:

"Įspūdžiai iš Lietuvos Karo Akademijos kuo puikiausi. Patyrėme daug nuotykių, sužinojome daug įdomios informacijos, šiek tiek paplušėjome tvarkydamiesi gyvenamosiose patalpose ir paragavome kariūnų duonos.

Būtent dienotvarkė ir leido mums pasijusti kariūnais, keldavomės kartu su jais – 6:00 išgirdę komandą „KUOPA KELT“, per 8 minutes turėdavome susiruošti ir keliauti į rytinę mankštą. Po jos keliolika minučių higienai ir šokdavom į uniformas, kurios visada privalėjo būti tvarkingos, batai - švarūs, nuvalyti. Susiruošę stodavome į rikiuotę ir su studentų kuopa pajudėdavome link valgyklos. Maistas, atviraujant, nebuvo jau toks stebuklingas; porcijos, man asmeniškai, nebuvo itin didelės, o skonis tikrai ne toks kaip pas Mamą :) . Tačiau tai neatbaidė nuo noro valgyti ir lėkštės dažniausiai būdavo tuščios. Pasistiprinę vėl stodavome į rikiuotę ir kiekvieną rytą iškilmingai keldavome vėliavas: su visu batalionu išsirikiuodavom prieš Vyčio ir trispalvės vėliavas ir jas keliant giedodavom Lietuvos himną, atiduodavom pagarbą Lietuvai. Pasigirsiu, penktadienį (kovo 21d.) ir man teko ta didi garbė kelti vieną iš vėliavų. Manau šis prisiminimas dar ilgai išliks mano atminty. Po šios ceremonijos keliaudavome į paskaitas, užsiėmimus. Viskas vyksta pagal nurodytą dienotvarkę.

Kalbant apie paskaitas, žinoma, jos buvo parinktos kuo įdomesnės, atsižvelgiant į šių dienų aktualijas ir realijas. Kadangi, kildavome labai anksti, o miegot nueidavome vėlokai, paskaitose tekdavo kovoti su pačiu savimi – buvo sunku išvengti snūduriavimo (tiesą pasakius, ne vienas studentas šią kovą pralaimėjo). Nepaisant to, dėstytojai paliko labai gerą įspūdį. Ačiū jiems!

Na, o užsiėmimai!! Būtent tai ko aš ir tikėjausi atėjęs į LKA: psichofizinis lavinimas „Skausmo baimė“, bokso treniruotė, ginklų paroda, AK 4 MT ginklo valdymo testas, šaudymas lazeriniame tire, šaudymas iš Airsoft ginklų, mazgų ir kilpų rišimas! Įveikiant skausmo baimę teko basomis eiti per stiklus, gultis ant įkaltų vinių. Visi šie užsiėmimai beprotiškai įdomūs, vien dėl jų verta keliauti į tokią mainų programą! 

Būtina paminėti ir mumis saugojusius, globojusius ir daug ko išmokiusius vadus:

Kuopos vadas – Grinius;

Kuopos vado pavaduotojas – Jaškūnas;

Kuopininkas – Jakimavičius;

1 būrio vadas – Stankus;

1 būrio burininkas – Grabauskas;

2 būrio vadas – Spurga;

2 būrio burininkas – Avelis;

3 būrio vadas – Juozapaitis;

3 būrio burininkas – Šutas;

Ačiū jiems už šaunų nuotykį, už netikėtas pratybas ir malonius pokalbius! Jūs šaunuoliai!"