EF studentų straipsniai rinkinyje

SMD rinkinysParengtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinės draugijos konferencijos, vykusios 2016 m. gruodžio 1 d., dalyvių straipsnių rinkinys. Kasmetinėje konferencijoje buvo pristatyti bakalauro bei magistro studijų programų studentų darbai ekonomikos ir vadybos tematikomis. Straipsnių rinkinyje pateikiami mokslinio komiteto atrinkti ir recenzuoti darbai.

 

VU EF Studentų mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys