EF vadovai dalyvavo švietimo ir naujųjų mokymo technologijų konferencijoje

konferencija ispanijojePraėjusią savaitę Ekonomikos fakulteto dekanas prof.dr. Jonas Martinavičius ir prodekanas prof.dr. Algirdas Miškinis kartu su VU prodekane prof.dr. Greta Drūteikiene bei VU Užsienio kalbų instituto direktore doc. dr. Roma Kriaučiūniene dalyvavo septintojoje kasmetinėje tarptautinėje švietimo ir naujųjų mokymo technologijų konferencijoje (7th International Conference on Education and New Learning Technologies), vykusioje Barselonoje (Ispanija). Į konferenciją susirinko daugiau kaip 600 dėstytojų, mokslininkų, švietimo specialistų iš 45 pasaulio šalių nuo Japonijos ir Australijos iki JAV bei Brazilijos.

“Šioje konferencijoje jau teko dalyvauti. Tai puiki galimybė sužinoti pačius naujausius tyrimus, iš pirmų lūpų išgirsti gerosios praktikos pavyzdžių, įsitraukti į aktualias diskusijas bei atsivežti naujų idėjų į fakultetą. Buvo labai įdomu išgirsti, kaip Norvegijoje skatinamas studentų verslumas, formuojami reikalingi įgūdžiai, kuriuos studentai sėkmingai pritaiko praktikoje kurdami savo verslus. Lietuvoje sudentai taip pat vis labiau skatinami verslauti – šioje srityje neatsilieka ir EF”, - pasakojo dekanas prof.dr. J. Martinavičius. Dekanas dalyvavo tose konferencijos sekcijose, kuriose buvo diskutuojama apie dėstytojų švietimą bei tobulinimą, studijų kokybės vadybą. Konferencijoje taip pat nagrinėtos įvairios problemos, su kuriomis susiduria aukštojo mokslo įstaigos, pvz., Ispanijoje doktorantūros studijos skirtinguose regionuose organizuojamos nevienodai, tad studentai susiduria su skirtingais stojimo reikalavimais, skiriasi vertinimas ir t.t.  

“Konferencijoje išgirstos mintys ir idėjos iš tiesų labai naudingos, tačiau net ir sėkmės istorijas reikia vertinti kritiškai, ypač norint panašius pokyčius realizuoti kitame universitete. Reikia suprasti, kad ir turint realų pavyzdį negalima juo aklai sekti. Net ir mažiausi skirtumai gali lemti, kad EF ar VU vykdomi pakeitimai gali neduoti laukiamo rezultato. Tačiau nekelia abejonių, kad siekiant pagilinti studentų žinias ir kompetencijas studijų programas ir procesą reikia tobulinti. Ši konferencija, kurioje buvo pristatyta aukštųjų mokyklų iš viso pasaulio patirtis, davė daug idėjų, kokios pertvarkos galėtų būti atliekamos fakultete" - sakė prodekanas prof.dr. A. Miškinis.

konferencija ispanijoje 2Konferencijoje EF atstovai ir buvusi EF prodekanė prof.dr. G. Drūteikienė taip pat pristatė stendinį pranešimą “Studijų kokybės užtikrinimo procesas ir jo tobulinimas (Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto atvejis)”, kuriame buvo įvertinta ilgametė fakulteto patirtis gerinant studijų sąlygas, planuojant ir įgyvendinant studijų kokybės gerinimo programas. Konferencijos dalyviai domėjosi VU mokslininkų naudota studentų, absolventų ir darbdavių nuomonių tyrimo metodika bei gautais rezultatais.