Paskelbtas kandidatų į Senato narius sąrašas

Senato saleVakar įvykusio Centrinės rinkimų komisijos posėdžio metu patvirtintas kandidatų, pretenduojančių į laisvas Senato narių vietas sąrašas.

Į socialinių, humanitarinių mokslų ir meno sričių atstovo (galės balsuoti rinkėjai iš Ekonomikos fakulteto) Senate vietą pretenduoja keturi kandidatai:

prof. dr. Vytautas Mizaras (Teisės fakultetas);

prof. dr. Ainė Ramonaitė (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas);

prof. dr. Marius Povilas Šaulauskas (Filosofijos fakultetas);

doc. dr. Vaidotas Vaičaitis (Teisės fakultetas).

Taikomųjų mokslų instituto atstovu Senate pretenduoja tapti prof. habil. dr. Eugenijus Gaubas.

Į Užsienio kalbų instituto atstovo Senate vietą iškelti du kandidatai - doc. dr. Carmen Caro Dugo ir lekt. dr. Dalius Jarmalavičius.

Atkreiptinas dėmesys, jog padalinių atstovus Senate rinks tik atitinkamų padalinių darbuotojai, o renkant mokslo srities atstovą - priešingai - bus galima balsuoti tik už kandidatus, nedirbančius padalinyje, kuriame vyksta balsavimas. Teisę balsuoti turės padalinių darbuotojai, įtraukti į sąrašą http://www.vu.lt/templates/vu/images/pdf.png); 

Rinkimai į laisvas Senato narių vietas vyks šių metų gegužės 27 - 29 dienomis 9.00 - 15.00 valandomis, rinkėjams balsuojant pagal rinkėjų sąraše priskirtą padalinį 

Ekonomikos fakultetas

Saulėtekio al. 9, II rūmai, 402 ir 411 kabinetai

Centrinės rinkimų komisijos patvirtintos rinkimų vietos visuose padaliniuose http://www.vu.lt/templates/vu/images/word.png)