Prasidėjo rinkimai į laisvas VU Senato narių vietas

senato nariu rinkimaiCentrinė rinkimų komisija informuoja, jog prasideda rinkimai į laisvas Vilniaus universiteto Senato narių vietas. Vienu metu vyks rinkimai į 3 Senato narių vietas:

1) Taikomųjų mokslų instituto atstovo Senate rinkimai (į Rektoriumi išrinkto prof. A. Žukausko vietą) - šiuose rinkimuose balsuoti teisę turės Taikomųjų mokslų instituto rinkėjai;

2) Užsienio kalbų instituto atstovo Senate rinkimai (į atsistatydinusios doc. A. Janulienės vietą) - šiuose rinkimuose balsuoti teisę turės Užsienio kalbų instituto rinkėjai;

3) Socialinių, humanitarinių mokslų ir meno sričių atstovo Senate rinkimai (į Tarybos nariu išrinkto prof. R. Lazutkos vietą) - šiuose rinkimuose balsuoti teisę turės Ekonomikos fakulteto, Filologijos fakulteto (su Orientalistikos centru), Filosofijos fakulteto (su Lyčių studijų centru, Religijos studijų ir tyrimų centru bei Kultūros centru), Istorijos fakulteto, Kauno humanitarinio fakulteto, Komunikacijos fakulteto (su Biblioteka), Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Teisės fakulteto bei Užsienio kalbų instituto rinkėjai.

Pažymėtina, jog renkant mokslo sričių atstovą, balsuoti bus galima tik už tuos kandidatus, kurie nedirba tame kamieniniame padalinyje, kuriame vykdomas balsavimas.

Rinkimai vyks vadovaujantis Vilniaus universiteto Statutu ir Senato patvirtinta Senato narių rinkimo tvarka. Rinkimus kamieniniuose padaliniuose vykdys padalinių rinkimų komisijos

EF rinkimų komisija:

pirmininkas - doc. dr. Vytautas Bujauskas

nariai:       - lektorius Dainius Baliūnas

                  - vyriausioji specialistė Palmyra Jucaitienė

 

Kandidatų dalyvauti šiuose rinkimuose kėlimas vyksta nuo balandžio 27 dienos iki gegužės 6 dienos, 15 valandos. Kandidatais gali būti keliami ir vėliau rinkimuose dalyvauti galės tik padalinių darbuotojai, įtraukti į rinkėjų sąrašą.

Rinkimai į laisvas Senato narių vietas vyks gegužės 27-29 dienomis.