Aptarta universaliai tvarios plėtros strategija

leuVakar Ekonomikos fakulteto dekanas prof.dr. Jonas Martinavičius dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Šalies universaliai tvarios plėtros strategija“ bei pristatė pranešimą “Ekonominiai tvarios plėtros aspektai”.

Universaliai tvari plėtra – tai nauja efektyvumo ir konkurencingumo forma, pagal kurią suformuota strategijų sistema, suteikia galimybes optimizuoti šalies plėtros vidinių ir išorinių faktorių sąveiką. Šalis besivadovaudama tvaria plėtra gali pateikti visuomenei ilgalaikę viziją. To šiandien ypač trūksta Lietuvoje  - šalis neturi stiprių ilgalaikių veiklos bei plėtros perspektyvų, todėl diskutavimas šia tema būtinas.Konferencijos tikslas – pagrįsti universaliai tvaraus koncepto ir nedidelės šalies tvarios plėtros programos sudarymo metodiką nedidelėms Vidurio ir Rytų Europos šalims ES narėms, akcentuojant jų politinę ir ekonominę plėtotę trikdančių problemų sprendimą ir kad tai sąlygotų šių šalių spartesnį ekonominį augimą ir lygiagretų jų indėlio veiksnumą didinant ES kaip politinės ir ekonominės sistemos galią ir įvairovę.

"Tai buvo labai turininga, aktuali ir įdomi konferencija. Apsikeitėme nuomonėmis apie savo organizacijose vykdomus tyrimus - numatome bendradarbiauti su LEU toliau vykdant universaliai tvarios plėtros vertinimo ir projektavimo tyrimus”, - pasakojo prof.dr. J.Martinavičius. Tik universalaus tvarumo pagrindu organizuota šalies plėtros strategija gali globalizacijos ir integracijos sąlygomis išsaugoti šalių, neturinčių gausių gamtinių išteklių ir nepasiekusių aukštų ekonominės veiklos rezultatų, galimybes stiprinti valstybinį, teritorinį ir ekonominį nepriklausomumą ir garantuoti efektyvių esamų ir kuriamų investicinių ir kitų išteklių naudojimą. Tai būtų reikšmingas indėlis į pozityvių integracinių procesų stiprinimą, pasitelkiant visų integracijos dalyvių interesus.