Išleistas naujas vadovėlis "Apskaitos ir audito pagrindai"

Apskaitos ir audito pagrindai naujienaVadovėlyje „Apskaitos ir audito pagrindai“ pateikiami pagrindiniai apskaitos informacijos formavimo principai, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitos metodai; atskleidžiama Lietuvos mokesčių sistema, nagrinėjami pagrindinių mokesčių mokėtojai, jų apmokestinimo objektas, tarifai, mokesčių ėmimo būdai; analizuojamas audito atsiradimas, jo rūšys, reglamentavimas, pagrindinės audito koncepcijos ir jo procesas. 
Vadovėlis skiriamas įvairių specializacijų studentams, besimokantiems apskaitos, audito ar mokesčių pagrindų. Jame nagrinėjamų temų žinioms pagilinti pateikiami savikontrolės klausimai ir užduotys. Savarankiškam mokymuisi vadovėlio pabaigoje pateikiami dalies savikontrolės užduočių atsakymai.