Nauja prof. habil. dr. S.A.Martišiaus knyga

martisiaus knygaProf. habil. dr. Stanislovas Algimantas Martišius išleido naują knygą “Statistikos metodai socialiniuose ekonominiuose tyrimuose”. Statistika socialiniuose tyrimuose – platus ir sudėtingas tyrimų objektas. Jį galima nagrinėti įvairiais pjūviais, skirtingais metodais, vadovaujantis skirtingomis metodikomis. Šioje knygoje mėginama apibūdinti statistikos metodus socialinių klausimų tyrimo požiūriu. Tai metodologinio pobūdžio statistikos kaip masinių procesų tyrimo metodų ir procedūrų nagrinėjimas. Tuo požiūriu apibūdinama statistikos mokslo raida, jos vieta metodologinių tyrimų sistemoje; nagrinėjami statistikos duomenų masyvų analizės metodai, jų taikymų sritys: statistiniai grupavimai ir klasifikacijos, gyvenimo lygio ir vartojimo statistiniai tyrimai, ekonominės raidos ir lyginamosios analizės metodai – indeksai, daugiau koreliacija ir regresija, statistinė išvadų teorija, ekonometriniai modeliai ir sistemos. Tiems, kurie domisi statistika, jos taikymu, mėgsta į mokslinį pažinimą pažvelgti platesniu loginiu požiūriu, knyga bus įdomi ir naudinga.