VU Tarybos narių rinkimai

vu centriniaiVU Taryba sudaroma penkių metų kadencijai iš 11 asmenų – Tarybos narių, iš kurių 9 renkami. 

5 Tarybos nariai išrenkami iš kandidatų – Universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, po vieną Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš šių interesų sričių:
- humanitarinių mokslų ir studijų bei menų ir meno studijų plėtra;
- socialinių mokslų ir studijų plėtra;
- sveikatos mokslų ir studijų plėtra;
- gyvybės, žemės ir aplinkos mokslų ir studijų plėtra;
- fizinių ir technologijos mokslų ir studijų plėtra.

4 Tarybos nariai išrenkami iš iškeltų kandidatų – ne Universiteto darbuotojų ar studentų, po vieną Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš šių interesų sričių:

- lituanistikos ir kultūros plėtra;
- teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtra;
- aukštųjų technologijų, susijusių su biomedicinos mokslais, plėtra;
- aukštųjų technologijų, susijusių su fiziniais mokslais, plėtra.

Teisę kelti kandidatus į Tarybos narius ir teisę rinkti Tarybos narius, teisę būti keliamu kandidatu į Tarybos narius, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą į Tarybos narius turi kiekvienas Universiteto akademinės bendruomenės narys, atitinkantis Statuto 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

„Teisę rinkti Universiteto ir jo vidinių organizacinių akademinių darinių valdymo (savivaldos) organus turi dėstytojai ir mokslo (meno) darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis, bei dėstytojai ir mokslo (meno) darbuotojai, ne trumpiau kaip 3 metus nepertraukiamai dirbantys universitete pagal terminuotas darbo sutartis...“

Vilniaus universiteto Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašas.

Kandidatai į Tarybos narius gali kelti kandidatūras ar būti keliami nuo šių metų spalio 3 d. iki spalio 17 d.
Kandidatai į Tarybos narius asmeniškai kamieninio padalinio rinkimų komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. Kandidato į Tarybos narius duomenų anketą;
  3. Sutikimą (jei jo kandidatūrą kelia kitas asmuo) arba prašymą (jei kandidatūrą keliasi pats) kandidatuoti į Tarybos narius – atsižvelgiant į tai, ar kandidatas dirba Vilniaus universitete, ar ne;
  4. Kandidato į Tarybos narius deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo.

Komisija laukia kandidatų kasdien 10 – 15 val.  savo darbo kabinetuose.

EF rinkimų komisija:

Doc. Vytautas Bujauskas – pirmininkas;
vyr. specialistė Palmyra Jucaitienė;
studentų atstovė Ugnė Pocevičiūtė