EF “atsivežė” idėjas iš EAIR forumo

vu atstovai eair 2014 mazaAukštojo mokslo institucijų valdymas ir įvairovė, studijų kokybė bei prieinamumas, studentų nuomonės tyrimai bei vertinimai, naujos kylančios sritys aukštajame moksle – šiomis bei daugeliu kitų temų Ekonomikos fakulteto atstovai dekanas prof.dr. Jonas Martinavičius, prodekanai prof.dr. Greta Drūteikienė bei prof.dr. Algirdas Miškinis ir VU prorektorius dr. Aleksas Pikturna diskutavo kasmetiniame 36–ame EAIR (The European Higher Education Society) rengtame forume.

Prieš pat naujų mokslų metų pradžią organizuotas forumas šiemet kelis šimtus dalyvių sukvietė diskutuoti “Aukštojo mokslo įvairovės ir tobulumo  visuomenei” (“Higher Education Diversity and Excellence for Society”) tema Duisburgo-Eseno universitete (Esenas, Vokietija). Forumas turi 36-erių metų patirtį vystant dialogą tarp aukštojo mokslo tyrimų, politikos bei praktikos, tačiau kasmet susirenkantis gausus dalyvių skaičius rodo, kaip visiems svarbu dalytis naujausia informacija, diskutuoti, atrasti naujų įžvalgų, o galiausiai sutikti kolegas, su kuriais galima puikiai bendradarbiauti ir pasibaigus forumui. 

“Mane kaip fakulteto dekaną labiausiai domino valdymo, studijų organizavimo bei kokybės gerinimo temos. Sudomino profesoriaus iš Londono universiteto Peterio Skotto išsamus pranešimas apie aukštojo mokslo problemas dabartiniame visų gyvenimo sričių komercializacijos ir įvairovės augimo laikmetyje,  Kaselio universiteto (Vokietija) profesoriaus Georgo Kruckeno mintys apie universiteto misijų šiuolaikinėje visuomenėje transformacijas, daug naudos ir informacijos davė pranešimai apie studijų organizavimo, jų kokybės, pasitenkinimo studijomis vertinimus įvairių pasaulio šalių universitetuose, pradedant Australija, Jungtine Karalyste, baigiant Norvegija bei kitomis Skandinavijos šalimis”, - pasakojo EF dekanas. Prodekanas prof.dr. A.Miškinis ir prof.dr. G.Drūteikienė daug dirba su studentais iš užsienio, todėl susiduria tiek su jų adaptacijos problemomis, tiek su paties fakulteto siekio labiau internacionalizuotis sunkumais. “Daugelis konferencijos pranešėjų ir diskusijų dalyvių pabrėžė studijų internacionalizavimą kaip vieną iš pagrindinių aukštojo mokslo plėtros tendencijų. Studentų ir dėstytojų mobilumą skatina ir Bolonijos procesas. Mane taip pat labai sudomino kitų šalių iniciatyva visuose šalies universitetuose vertinti studijų motyvus bei pasitenkinimą studijomis, užsienio studentų integraciją į vietos studentų bendruomenę. Lietuvoje tokių tyrimų kol kas nėra, juos galėtų atlikti, pvz., SKVC. Buvo atkreiptas dėmesys, kad tokius klausimynus taikyti vertinant studijų kokybę reikia labai atsargiai, nes studentai studijų kokybę objektyviai vertinti nelabai pajėgūs“, – pasakojo prodekanas prof.dr. A. Miškinis. 

EAIR (The European Association for Institutional Research) – The European Higher Education Society  - tai unikali nepriklausoma tarptautinė organizacija, kuri vienija ne tik aukštojo mokslo tyrėjus, praktikus, vadovus ir politikos formuotojus iš Europos, bet ir aukštųjų mokyklų atstovus iš Afrikos, Pietų ir Šiaurės Amerikos, Azijos. Iš viso ši organizacija sutelkusi apie 500 narių iš 50 šalių.