Dr. Filomena Jasevičienė išleido naują knygą

f.jaseviciene kredito unijosNors kredito unijos nesudaro reikšmingos finansų rinkos dalies, tačiau jų sparti plėtra neabejotinai turi nemažą reikšmę teikiant finansines paslaugas smulkiems klientams bei sprendžiant kai kurias socialines problemas. Kredito unijos vaidina ypač svarbų vaidmenį šalies regionuose, teikdamos finansines paslaugas atokiausių Lietuvos vietovių gyventojams, padėdamos plėtoti žemės ūkį, smulkų ir vidutinį verslą, ugdyti kaimo bendruomenes.

Monografijoje išnagrinėti ir įvertinti kredito unijų teoriniai pagrindai, jų raida Lie­tuvoje ir kai kuriose kitose pasaulio valstybėse, atskleisti jų veiklos ir priežiūros ypatumai. Taikant įvairius analizės būdus išanalizuota kredito unijų veikla ir atlikti vertinimai, atskleisti jų pranašumai ir trūkumai. Taip pat išanalizuoti kredito unijų veiklos plėtrai turintys įtakos veiksniai. Apibūdintos svarbiausios rizikos, jų valdymo svarba, siekiant užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijų veiklą. Aprašyta vidaus kontrolės, vidaus audito ir planavimo svarba. Atlikta taikant ekonominius ir statistinius metodus kredito unijų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė.