Nauja mokymo patirtis iš tarptautinės konferencijos

skyrius konf barselonojeVU Ekonomikos fakulteto atstovai dekanas prof. Jonas Martinavičius, prodekanė prof. Greta Drūteikienė ir Ekonominės informatikos katedros vedėjas prof. Rimvydas Skyrius dalyvavo šeštojoje kasmetinėje Tarptautinėje švietimo ir naujųjų mokymo technologijų konferencijoje, vykusioje Barselonoje (Ispanija). Konferencijoje dalyvavo apie 700 dėstytojų, mokslininkų, švietimo specialistų iš daugiau kaip 70 šalių.

Tai buvo įvairiapusė konferencija, kurios svarbiausią mintį išsakė vienas pagrindinių pranešėjų iš Harvardo universiteto (JAV) prof. Ericas Mazuras. Jis kėlė klausimą “Atmintis ar supratimas: ar mes teisingai mokome?”. Pranešime jis akcentavo, kad švietimas yra daugiau nei tiesiog informacijos perdavimas, tačiau būtent tai vis dėlto dažniausiai daroma (nors ta pati medžiaga gali būti lengvai prieinama spausdintine forma) ir studentams pagrindinis paskaitų tikslas tetampa pasižymėti kuo daugiau pastabų ir sukaupti konspektus. Tik keli studentai turi galimybių, motyvacijos ir pakankamai disciplinos visą gaunamą informaciją apibendrinti ir sujungti į vienovę. Daryti visos informacijos sintezę yra bene svarbiausias, bet vis dėlto silpniausias švietimo aspektas, kuriuo turi rūpintis lavinimo įstaigos. Konferencijoje daug dėmesio skirta naujųjų technologijų taikymui švietime: programinei įrangai, užsienio kalbų mokymo pagalbinei įrangai, galimoms vaizdo medžiagoms, internetinių kursų ir virtualaus mokymosi vystymui, mobiliųjų technologijų pritaikymui ir t.t.

dekanas su Skyrium Barselonoje“Turėjome puikią galimybę susitikti su įvairių šalių atstovais: išgirsti naujausias idėjas, padiskutuoti, užmegzti ryšius. Konferencijoje buvo pateikta nemažai praktinių pavyzdžių ir patarimų apie mokymo proceso tobulinimą, naujųjų technologijų taikymą, darbo su studentais efektyvinimą, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, žinoma, ne mažiau įdomūs bei svarbūs buvo mokslinių tyrimų rezultatų pristatymai”, - sakė EF dekanas prof. J.Martinavičius.  Šioje konferencijoje pranešimus skaitė ir EF atstovai. Prof. G.Drūteikienė pristatė kartu su Julija Šarupičiūte rengtą publikaciją “Universiteto ir kolegijos įvaizdis: studentų suvokimas”. “IATED institucijos (The International Academy of Technology, Education and Development) organizuotoje konferencijoje teko dalyvauti antrą sykį, tai išties labai naudingas renginys, kuriame pasisemi puikių gerosios praktikos pavyzdžių, be to, kas gali būti geriau nei galimybė padiskutuoti tiesiogiai su jų įgyvendintojais. Kalbant apie mano pristatytą pranešimą, sulaukiau įdomių klausimų apie Lietuvos universitetų įvaizdžio kūrimo ir valdymo problemas”, - pasakojo prof. G.Drūteikienė. Prof. R.Skyrius sesijoje “Verslo ir vadybos švietimo  patirtys” pateikė  kartu su dekanu rengtą pranešimą “Vadybos ir ekonomikos programų studentų požiūris į studijas VU EF”. Pranešime buvo akcentuojami praktiniai studijų kokybės vertinimo momentai, derinant įvairių suinteresuotų pusių (studentų, dėstytojų, darbdavių, visuomenės) požiūrius ir įvairius vertinimo objektus – studijų programas, dalykus, dėstymą. Empiriniai požiūrių tyrimai parodė, kad tarp įvairių suinteresuotų pusių egzistuoja vertinimų skirtumai, kurie turi tapti tolimesnių tyrimų pagrindu. Pranešimas susilaukė auditorijos susidomėjimo; kai kurie kolegos iš užsienio universitetų nustebę pažymėjo, kad ir jie tiria studijų kokybės problemas tokiais pat aspektais.

Konferencijoje dalyvavo atstovai iš daugybės garsių prestižinių mokymo įstaigų: Kembridžo universiteto, Harvardo universiteto, Ženevos universiteto, Edinburgo universiteto, Amsterdamo universiteto, Nottinghamo universiteto, Melburno universiteto, Pretorijos universiteto, Šiaurės Karolinos universiteto, Griffitho universiteto, Oklando universiteto, Barselonos universiteto, Konkordijos universiteto, Otavos universiteto, Mančesterio universiteto, Monrealio universiteto, Gento universiteto,  Maskvos valstybinio universiteto, Bolonijos universiteto, Keiptauno universiteto, Brazilijos universiteto, Pietų Australijos universiteto, Nacionalinio Singapūro universiteto, Sinaloa universiteto, Malajos universiteto ir daugelio kitų.  Konferencijoje lankėsi ir keletas atstovų iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų: VGTU, KTU ir Socialinių mokslų kolegijos.