SENATO RINKIMAI - kviečiame aktyviai dalyvauti

votingVU Senato rinkimai vyks nuo šių metų birželio 16 d. 9 valandos iki birželio 18 d. 15 valandos.

Rinkimai Ekonomikos fakultete vyks 402 ir 411 kab. (Saulėtekio al. 9, Vilnius, II rūmuose)

Vilniaus universiteto Centrinė rinkimų komisija patvirtino:

Kandidatų į Senato narius rinkimų agitacijos laikotarpis – iki birželio 15 d.

Už kandidatus į Senato rinkėjų sąrašus įtraukti universiteto bendruomenės nariai galės balsuoti birželio 16–18 d. vyksiančiuose Senato rinkimuose. Naujajame universiteto Senate turėtų būti 41 narys (19 Senato narių išrenkami kamieniniuose akademiniuose padaliniuose pagal konkrečiame padalinyje iškeltų kandidatų sąrašą, 6 – iš bendro visų universiteto biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sritims atstovaujančių kandidatų sąrašo, 7 – iš bendro universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sritims atstovaujančių kandidatų sąrašo). Senato nariais taip pat taps rektorius bei 8 universiteto Studentų atstovybės nustatyta tvarka išrinkti studentų atstovai.

Naujausia informacija apie Senato rinkimus pateikiama Vilniaus universiteto interneto tinklalapio skiltyje „Senato rinkimai“ (http://naujienos.vu.lt/rinkimai-vu/).