VU EF Alumni naujienos

alumni 2014 9Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Alumni draugijos visuotinis narių surinkimas šiemet įnešė naujovių – keičiasi VU EF Alumni Tarybos sudėtis ir vykdantysis direktorius bei nuspręsta dar aktyviau tvirtinti draugijos veiklą bei stiprinti ryšius su Ekonomikos fakulteto administracija bei studentais.

Vienas didžiausių pokyčių šiemet įvykusių VU EF Alumni visuotiniame narių susirinkime - tai vykdančiojo direktoriaus pasikeitimas. Nuo 2011 metų, kai tik buvo įtvirtinta šis draugijos valdymo organas, vykdančiojo direktoriaus pareigos buvo skirtos Živilei Golubevei, kuri vadovavo VU EF Alumni Valdybai nuo 2008 m. gegužės mėnesio. Ji telkė narius, vystė draugijos veiklą, rūpinosi komunikacija ir t.t. “Praėję šešeri metai buvo labai įdomūs, o kartu ir reikalaujantys daug jėgų. Nėra lengva suburti fakultetą baigusius žmones, kad ir kaip ši idėja patraukliai skamba. Darbai, šeimos, laisvalaikiai – tad neretas ir pamiršta savo Alma Mater. Vis dėlto džiugu, kad narių skaičius auga ir reikia tikėtis, kad ateityje VU EF Alumni nariai taps aktyvesni, daugiau tarpusavyje bendraus, atsiras daugiau bendrų interesų, nes galimybės tokioje draugijoje labai plačios – tereikia noro ir galima įgyvendinti pačias įvairiausias idėjas, projektus ir t.t. Tokia daugija vienas geriausių būdų užmegzti ir palaikyti ryšius, todėl mes kasmet kviečiame EF absolventus jungtis prie mūsų. Pernai panaikintas net ir simbolinis nario mokestis išaugino mūsų būrį. Tikimės, kad ir šiemet po bakalauro bei magistro diplomų teikimų absolventai drąsiai jungsis prie mūsų bei bus aktyvūs nariai”, - sakė Ž. Golubevė. Šiemet Živilei atsisakius pareigų, nauju vykdančiuoju direktoriumi metams tapo Artūras Abramovičius. Buvo sutarta, kad jis darbuosis drauge su EF Studentų atstovybės pirmininke Rūta Leandra Andrejauskaite. Rūta šiemet baigs bakalauro studijas, tad jau birželio mėnesį galės oficialiai prisijungti prie VU EF Alumni.

Taip pat pasikeitė VU EF Alumni Taryba. Jos nariais išrinkti: Živilė Golubevė, Darius Daukantas, prof. Jonas Martinavičius, prof. Algirdas Miškinis, Darius Saikevičius, Sigitas Žutautas, Algimantas Vizgirda, Jolanta Spudienė. Jau trečiai kadencijai Tarybos pirmininku perrenkamas Petras Auštrevičius. Susirinkimo metu VU EF Alumni nariai diskutavo, kaip būtų galima suaktyvinti draugijos veiklą, pagerinti komunikaciją tiek tarp pačių VU EF Alumni narių, tiek su EF administracija bei aktyviau įsilieti į studentų gyvenimą: skirti stipendijas, paremti renginius, aktyviai atsakyti į studentams rūpimus klausimus, konsultuoti juos karjeros klausimais.  

Draugija įsteigta prieš dešimtmetį, tačiau tik nuo 2008 metų ėmė aktyviau veikti. VU EF Alumni narių veikla ne tik kasmetiniai visuotiniai susirinkimai - jie taip pat dalyvauja įvairiuose susitikimuose su politikais, verslo įmonių atstovais, bendrauja su EF studentais, dalyvauja EF renginiuose. Artimiausiu metu VU EF Alumni narius bus galima sutikti ir su jais pabendrauti ekonomistų šventėje - Merkurijaus dienose. Kas gali būti geriau nei gauti atsakymus į rūpimus klausimus iš vyresniųjų kolegų, kurie patys kažkada trypė EF koridorius, o šiandien sėkmingi verslininkai, politikai bei vadovai! 

VU EF Alumni kviečia jungtis prie narių rato visus EF absolventus užpildant nario anketą, kurią rasite VU EF Alumni svetainės www.alumni.ef.vu.lt skiltyje "Kaip tapti nariu?". Prisijunkite prie mūsų LinkedIn'e ir Facebook'e.