VU EF mokslininkai atstovaus Lietuvą COST projekte

12 cost logo copyŠią savaitę Lietuvos mokslo taryba (LMT) patvirtino VU Ekonomikos fakulteto doc.dr. Daliaus Serafino bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto kolegomis parengtą paraišką dalyvauti COST projekte „The voice of research administrators - building a network of administrative excellence“ (BESTPRAC).

COST – tai programa Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology), kurią mūsų šalyje administruoja LMT. Programa skatina kurti ir plėtoti tarptautinius, inovatyvius, apimančius keletą mokslo sričių bendradarbiavimo tinklus.

BESTPRAC projekte taip pat aktyviai dalyvauja EF Vadybos katedros prof.dr. Juozas Ruževičius bei kiti mokslininkai.  Šis projektas ypatingas tuo, kad vykdomas pagal specialiąją COST sritį – strateginė mokslo politikos veikla. BESTPRAC projektas sieks suburti mokslininkus, tyrėjus, administratorius tarptautiniu lygiu pasidalinti gerąja patirtimi, kuri įgalintų identifikuoti ir moksliškai konceptualizuoti aukščiausio lygio tyrimų administravimo ir vadybos kriterijus, bei jų pasiekimo galimybes.

Lietuvos mokslininkų dalyvavimas šiame projekte padės tobulinti  mokslo administravimo procesus, siekiant gerinti mokslinės veiklos kokybę bei optimizuoti administravimo biurokratiją, efektyviau valdyti mokslinius projektus. 4 metų trukmės COST projekto veiklos apims trumpąsias mokslines misijas, mokslininkų ir mokslo administratorių tarptautinių komandų susitikimus, gerosios praktikos sklaidą, sprendžiant mokslinių projektų valdymo ir administravimo problemas. Numatoma parengti ES mokslo projektų administravimo gerųjų praktikų vadovą, skelbti šios srities mokslinius straipsnius, rengti informacinius renginius vykdomos veiklos sklaidai. Šiame COST projekte dalyvaus dviejų skirtingų Lietuvos universitetų mokslininkai ir doktorantai. Tai suteiks galimybę COST veikloje įgytą patirtį akceptuoti ir diskutuoti įvairovės kontekste. Skirtinguose Lietuvos universitetuose dirbančiųjų unikalios mokslinės ir administracinės patirtys įgalins universalaus požiūrio paieškoms.

COST projektai yra svarbūs tuo, kad juose dalyvauja daugybė ES šalių mokslininkų, mokslo administratorių, generuojančių mokslo vadybos kokybės tobulinimo įžvalgas, teikiančių tobulinimo siūlymus bei besidalinančių geriausiomis savo institucijų bei šalių patirtimis. Minėtame projekte taip pat dalyvauja atstovai iš Airijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Maltos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos.