Paskelbti paskolų prašymų pateikimo terminai

valstybes-paskolos-vuValstybinis studijų fondas informuoja, jog valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų prašymų–anketų priėmimas vyks nuo kovo 10 d. 10 val. iki kovo 28 d.

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą–anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki kovo 28 d.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų–anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite šiuo adresu) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Studentams 2014 metų pavasario semestrą bus teikiamos šios paskolos:

I. Valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti (aktualu studentams, įstojusiems iki 2009 m.). Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką (520 Lt).

II. Valstybės remiamos paskolos:

Paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis.

Paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (6500 Lt). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (3250 Lt).

Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (7800 Lt).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studentų, kuriems siūlomos paskolų sutartys, sąrašus numatoma paskelbti balandžio 16 d.

Daugiau informacijos Fondo tinklalapyje www.vsf.lt.

 

Kontaktinis asmuo:

Rasa Matonienė

VU Studijų direkcijos Studijų planavimo ir koordinavimo skyriaus vedėja

Tel. (8 5)  219 3233

El. p.