Kas keisis po Ekonomikos fakulteto vidaus audito?

audit2013 metų pabaigoje Vilniaus universiteto vidaus audito tarnyba, vadovaujama J.Vaitkevičiūtės, atliko Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto vidaus auditą. Atlikto vidaus audito tikslas buvo įvertinti kamieninio akademinio padalinio vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos valdymą bei pateikti vidaus kontrolės vertinimo išvadą ir rekomendacijas. Buvo audituojamas 2012 - 2013 m. laikotarpis, palyginimui naudoti 2011 m. duomenys.

Ekonomikos fakulteto vidaus kontrolė įvertinta kaip gera, t.y. rizika laiku identifikuojama ir valdoma. Nustatyti neesminiai vidaus kontrolės trūkumai nėra reikšmingi ar keliantys grėsmę padalinio veiklai ir valdymui. “Tokiu įvertinimu tikrai galime džiaugtis ir didžiuotis, tai reiškia, kad turime vietų, kur tobulėti, o kartu nesame pernelyg biurokratiški. Kažin, ar kūrybingai akademinei bendruomenei būtų labai patogu dirbti, jei visa veikla būtų itin griežtai reglamentuota, limituota, sankcionuota, nors tai audito metu gal ir lemtų labai gerą įvertinimą”, - pasakojo Apskaitos ir audito katedros asistentė Irma Kamarauskienė, kuri paskirta už EF rizikos ir jos valdymo vertinimą. Vidaus auditoriai atskirai analizavo ir vertino fakulteto veiklos planavimo ir organizavimo procesą, rizikos identifikavimo ir valdymo procesus, materialinių, finansinių ir kitų išteklių valdymo, komunikavimo ir informavimo procesus bei kitus klausimus.

Įvertinę EF planavimo procesą, vidaus auditoriai nustatė, kad padalinio veikla yra planuojama vadovaujantis Vilniaus universiteto 2013 – 2017 m. strateginiu veiklos planu, planuojamos veiklos tikslai ir uždaviniai apibrėžti, paskelbti ir aiškūs, numatytos pakankamos kontrolės procedūros ir priemonės, kurių reikia vertinant tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Be jokios abejonės, vidaus auditoriai pateikė ir savo pastebėjimų, rekomendacijų. Jų įžvalgos yra vertingos bei nukreiptos į EF veiklos bei procesų tobulinimą. Buvo sudarytas ir dekano įsakymu patvirtintas rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas. “Mes ir toliau sieksime tam tikras raštvedybos, informacijos sklaidos, komunikavimo procedūras perkelti į elektroninę erdvę, atnaujinsime EF nuostatus, tobulinsime studentų įmokų administravimo procedūras ir pan. Šis vidaus auditas sudarė prielaidas ir pačiai EF bendruomenei peržvelgti įgyvendinamus procesus bei procedūras iš šalies, pasidalinti nuomonėmis, idėjomis tarpusavyje. Jau vidaus audito procedūrų atlikimo metu buvo priimta nemažai sprendimų nukreiptų į pozityvius pokyčius, kilo puikių iniciatyvų, kurios galės būti įgyvendintos ateityje”, - sakė asist. I.Kamarauskienė.

Džiaugiamės ir dėkojame už aktyvų ir kruopštų darbuotojų įsitraukimą į auditą!