Prof. R.Skyriui skirta Rektoriaus mokslo premija

Rektoriaus premija R.SkyriuiVU Teatro salėje surengtos iškilmingos 2013 m. palydos. L. e. p. VU rektorius prof. Jūras Banys apžvelgė prabėgusius metus, išskirdamas svarbiausius šių metų įvykius. Metų palydėtuvės užbaigtos profesoriaus emerito diplomų, Rektoriaus premijų už mokslinius pasiekimus jauniesiems mokslininkams teikimais, geriausių 2013 metų dėstytojų sveikinimu bei  Rektoriaus mokslo premijos laureatų paskelbimu. Tarp pastarųjų ir EF atstovas - prof. Rimvydas Skyrius. SVEIKINAME!