Vieningai gerinant studijų kokybę!

kokybes susitikimas 4Šiandien Ekonomikos fakultete studijų kokybės gerinimo klausimais diskutavo EF vadovybė, dėstytojai bei studentai. VU studentų atstovybės Ekonomikos fakultete organizuotoje diskusijoje visos pusės turėjo galimybę pasidalyti savo patirtimi bei idėjomis. 

Prie apskrito stalo daugiausiai buvo diskutuota apie mokymo metodus, kurie studentus sudomintų, įtrauktų į dėstomą dalyką bei skatintų savarankiškai domėtis, ieškoti papildomos informacijos. Abiems pusėms teko sutikti, kad tai yra siekiamybė, kurią praktiškai nėra taip jau lengva įgyvendinti. Viena pagrindinių problemų, su kuria susiduria dėstytojai – studentų motyvacijos trūkumas. Lietuvoje studentai nėra linkę diskutuoti, intensyviai ruoštis paskaitoms, užduoti klausimų dėstytojams iš skaitytos medžiagos ir pan.. Tai matyt iš dalies yra Lietuvos švietimo sistemos trūkumas, nes daliai studentų diskutavimas, klausimų pateikimas asocijuojasi su atsakinėjimu prie lentos mokykloje. Tačiau siekti geresnės kokybės net ir tokiu atveju galima. Studentų atstovybė patarė, kad dėstytojai rengtų skaidres taip, kad studentai jose nerastų visos informacijos, jos būtų tarsi vedlys su užuominomis, tačiau visi atsakymai būtų surandami knygose, straipsniuose ir dalyvaujant pačiose paskaitose. Studentai pasakojo, kad kai kurių dėstytojų egzaminams dabar iš tiesų pakanka ruoštis iš skaidrių, nes jose yra visa būtina medžiaga ir net nėra būtinybės lankyti paskaitų, nes viskas aišku iš tų pačių skaidrių. Studentų atstovų nuomone, kad nepaisant dalies studentų poreikio lengviau “praslysti” vis dėlto reikėtų siekti aukštų reikalavimų studentams, skatinti jų motyvaciją ir kartu savarankišką jų darbą. 

Apkalbant magistrantūros studijų problemas – bene didžiausia ta, kad kai kurie panašūs dalykai kartojasi tiek bakalauro, tiek magistro studijose. Tačiau šiokio tokio kartojimosi labai sunku išvengti, nes į magistrantūros programas nemaža dalis stojančių yra iš kitų aukštųjų mokyklų, tad skiriasi visų pasirengimo lygis – kas vienam seniai žinoma, kitam dar tik atradimas. EF vadovybė studentus patikino, kad magistrantūros programos rengiamos ir tobulinamos taip, kad kuo mažiau informacijos pasikartotų, o jei kažkuris panašus dalykas kartojasi, tai antroje studijų pakopoje jis studijuojamas išsamiau.

Susitikime taip pat buvo kalbėta, kaip būtų galima keisti studijų įvado dalyką, kad jis būtų kuo naudingesnis studentams, naujos poilsinės erdvės studentams ir dėstytojams įrengimo bei būdų kaip išspręsti ekonominių knygų skolinimosi iš MKIC problemas. 

Visos diskusijoje dalyvavusios pusės ne tik diskutavo apie problemas ir jų sprendimo būdus, kurie pagerintų studijų kokybę, bet ir džiaugėsi sėkmingu tarpusavio bendradarbiavimu. Tik visiems kartu dirbant pavyks pasiekti gerų rezultatų - reguliarios EF bendruomenės diskusijos studijų kokybės gerinimo klausimais padėjo išspręsti jau ne vieną problemą.

Kviečiame visus būti aktyviais bei motyvuotais siekiant aukštos studijų kokybės!