2013-ieji sėkmingi EF doktorantams

disertaciju gynimo durysŠių metų derlius Ekonomikos fakultete 12 daktaro disertacijų: jas apsigynė jau 7 doktorantai, dar 5 disertacijų gynimai įvyks per artimiausią mėnesį (čia yra daktaro disertacijų gynimų datos ). 

“Iš tiesų tai tikrai labai gausus būrys doktorantų, ginančių savo disertacijas. EF buvo tokių metų, kai disertacijų niekas nesigynė arba buvo vos vienas kitas jas ginantis. Galime tik pasidžiaugti, kad vis daugiau žmonių ateina studijuoti doktorantūroje ir sėkmingai šias studijas baigia, nes daugeliu atveju tai reiškia, kad EF dėstytojų kolektyvas bus papildytas aukščiausios kvalifikacijos ir naujausių žinių bagažą sukaupusiomis asmenybėmis”, - sakė EF dekanas prof.dr. Jonas Martinavičius.

Šiemet į doktorantūrą įstojo 10 studentų, iš kurių pusė studijuoja valstybės finansuojamose vietose, o kita dalis už studijas moka. “Tikrai galime matyti tendenciją, kad žmonės vis labiau investuoja į save, t.y. studijuoja net ir tuomet kai bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijos yra mokamos. Kalbant apie doktorantūros kryptis, šiemet populiaresnė ekonominė pakraipa: čia studijas pradėjo 6 studentai, o 4 – pasirinko vadybos kryptį”, - pasakojo doktorantus kuruojanti EF prodekanė prof.dr. Greta Drūteikienė. Didžiausias iššūkis, kuris tenka studijuojant doktorantūroje, tai laikas. Jo visuomet trūksta, nes doktorantas mokosi (kaip ir bakalauro ar magistrantūros studijose laukia egzaminai), atlieka mokslinius tyrimus, rašo straipsnius, lygiagrečiai dirba prie disertacijos, rengia paskaitas  (jei doktorantas įsitraukia į EF dėstytojų būrį), be to dažnai doktorantai turi veiklos ir už EF ribų... “Prieš pradedant doktorantūros studijas reikia gerai pagalvoti, ar tikrai užteks jėgų ir įkvėpimo. Tačiau visuomet galima rasti sprendimų. Itin sudėtingais atvejais arba sulaukus atžalų doktorantai gali pasinaudoti akademinėmis atstogomis. Svarbu pastarosiomis nepiktnaudžiauti, nes labai išsitęsia studijų laikas, o ir psichologiškai po pertraukos sugrįžti dažnai būna sunku. Mes visuomet sakome, kad bent jau šeimos pagausėjimas tikrai nėra kliūtis studijuoti. Turime ne vieną pavyzdį, kai doktorantai ir savo disertacijas sėkmingai apsigynė, ir šeimas sukūrė. Žinoma, niekas geriau negali papasakoti su kokiais išmėginimais susiduria doktorantai nei jie patys”, - sakė prodekanė prof.dr. G. Drūteikienė.