Dr. L. Tarasonio straipsnis skelbiamas žurnale „Labour Economics“

Tarasonis Linas EFSTEF mokslo darbuotojo dr. Lino Tarasonio straipsnis „Racial Discrimination in the U.S. Labor Market: Employment and Wage Differentials by Skill”, parengtas kartu su Danieliu Borowczyku-Martinsu (Copenhagen Business School) ir Jake Bradley (University of Cambridge), yra priimtas skelbti mokslo žurnale „Labour Economics“ (Impact factor 1,036; Article Influence Score 1,15). 

Nuoroda į straipsnį žurnale:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092753711730307X

Straipsnis analizuoja rasinės diskriminacijos JAV darbo rinkoje, kuri pasireiškia juodaodžių darbuotojų mažesnėmis algomis bei prastesnėmis įsidarbinimo galimybėmis, priežastis. Autoriai parodo, kad ekonominis modelis, kuriame dalis darbdavių yra iš anksto nusistatę prieš tam tikrą rasę (angl. taste-based prejudice), darbo rinkai yra būdingi netobulumai susiję su paieškos procesu (angl. search frictions), gali paaiškinti šiuos empirinius faktus. Struktūrinis modelio įvertinimas naudojant JAV gamybos pramonės duomenis atskleidžia, kad išankstinis darbdavių nusistatymas yra svarbus faktorius paaiškinant rasinius skirtumus žemos kvalifikacijos darbuotojų darbo rinkoje.

 

"Straipsnis ypatingas tuo, kad atskleidžia, kaip standartinė makroekonomikos teorija gali būti taikoma nagrinėjant mikroekonomines problemas. Didžioji dalis literatūros diskriminacijos tema yra empirinė, kurioje teoriniai problemos aspektai nėra išsamiai nagrinėjami. Mūsų straipsnis diskriminacijos teoriją vertina labai rimtai ir parodo teorinio modelio galimybes paaiškinant esminius empirinius rasinės diskriminacijos JAV darbo rinkoje faktus, t.y. juodaodžių darbuotojų mažesnes algas bei prastesnes įsidarbinimo galimybės.  Nors ir straipsnyje nagrinėjamos rasinės diskriminacijos problemos JAV, teorinis modelis gali būti naudojamas bet kurių kitų socialinių grupių (moterų, senyvo amžiaus darbuotojų, seksualinių mažumų ir t.t.) diskriminacijai tirti", - sakė dr. L. Tarasonis