Nobelio premijos laureatas susidomėjo EF mokslininkų tyrimais

administrationVU Ekonomikos fakulteto mokslininkai prof. habil. dr. Edmundas Smilga, doc. dr. Antanas Laurinavičius ir doc. dr. Algimantas Laurinavičius 2017 m. moksliniame žurnale „Viešasis administravimas“ publikavo straipsnį „Efektyvios strategijos: modernus teorinis požiūris ir emigracijos problemų sprendimas“.

Straipsnyje siūloma efektyvių strateginių sprendimų koncepcija, šiuolaikinio strateginio valdymo specifikos kontekste interpretuojamos ir adaptuojamos sutarčių teorijos, kurią išplėtojo Nobelio ekonomikos premijos 2016 m. laureatai Oliveris Hartas ir Bengtas Holmstromas, išvados. Be to, vykdoma naujų raidos galimybių paieška ir siūlomi galimi nauji strateginiai efektai valdomoje sistemoje, dėl to minėti sprendimai tampa dar svarbesni praktikoje.

Daugiau informacijos čia