Išleista nauja kolektyvinė monografija

ekonomikos modernizavimasŠi kolektyvinė monografija yra trečiasis ekonomikos modernizavimo problemoms nagrinėti skirtos tęstinės kolektyvinių monografijų serijos, leidžiamos VU nuo 2007 metų, leidinys.

Monografijoje daugiausia dėmesio teikiama ekonomikos modernizavimo ir ekonominės politikos tobulinimo siekiui reaguojant į naujausius globalizacijos iššūkius: esminiai socialinės ir ekonominės raidos, kultūros, mokslo ir technologijų pažangos veiksniai pastaruoju metu sietini su įvairiomis globalizacijos aplinkybėmis, tai lemia būtinumą siekti, kad ekonomikai modernizuoti ir ekonominei gerovei didinti skirti moksliniai tyrimai kuo labiau prisidėtų prie globalizacijomis sąlygomis pasireiškiančių socialinės ir ekonominės raidos procesų bei pokyčių tendencijų mokslinio pažinimo.

Monografija skiriama akademinei bendruomenei – ekonomikos, vadybos bei kitose srityse dirbantiems mokslo ir pedagoginiams darbuotojams, įvairių sričių specialistams praktikams, taip pat šiuolaikine ekonomika besidominčiai plačiajai skaitytojų auditorijai. Kolektyvinės monografijos medžiaga galima naudotis ir įvairaus profilio studijose, visų pirma – universitetinėse ekonomikos ir vadybos studijose.