Magistro diplomų įteikimas birželio 9 d.

magistro diplomu iteikimas2016 pavasaris mazas

Absolventai turi pasirašyti į diplomų registracijos žurnalą.

Pasirašymas vyks Ekonomikos fakultete  II rūmai  (Saulėtekio al. 9)

Birželio mėn.  8 d. nuo 12 val. iki 17 val. 403  aud.

Birželio mėn.  9 d. nuo  8 val. iki 12 val. 403 aud.

Likus 5 dienoms iki diplomų įteikimo, absolventai turi būti atsiskaitę su universiteto padaliniais: biblioteka, Studentų atstovybe, VŠĮ „Universiteto būstu“.

Absolventams, kurie nesinaudojo  padalinių paslaugomis, į juos kreiptis nereikia.

Neatsiskaičiusiems bent su vienu padaliniu, diplomas nebus išduodamas.

Daugiau informacijos