Turto vertinimo ypatumai aptarti konferencijoje

turto vertintoju konferencijaLietuvos turto vertintojų asociacija ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas kartu su Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija organizavo jubiliejinę 20-ąją mokslinę – praktinę konferenciją  „Šalies turtas ekonominėje politikoje – turto ekonomikos ir vadybos aspektai“. Konferencija buvo skirta turto ekonomikos, vadybos ir vertinimo, turto apskaitos, sąsajų su šalies ūkio ir verslo aplinka, finansų sektoriumi, turto apmokestinimo klausimams aptarti.

Asociacijų atstovai, mokslininkai iš VU ir VGTU dalijosi naujausiais tyrimais ir pastebėjimais, kurie gali turėti įtakos turto vertintojų veikloje, pradedant turto vertintojų darbo veiklos apidbūdinimu, profesinės kompetencijos ugdymo ir profesinės civilinės atsakomybės iki Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos problematikos, būsto, materialiojo kultūros paveldo, valstybės valdomų ir labai mažų įmonių, geležinkelio transporto sektoriaus bei kitų sričių turto vertinimo ypatumų.